Hypotéka

Dotaz ze dne 30. 7. 2019 00:44.

Otázka

Dobrý den, mám byt na hypotéku koupený za svobodna. Nyní jsem rok a půl vdaná, manžel je na úřadu práce bez příjmu. Za trvání našeho manželství dostal pouze 2 měsíční podporu v nezaměstnanosti (do 15 tisíc celkem). Během této doby zrekonstruoval můj byt (já platila materiál, on provedl práci). Splátky hypotéky a celá domácnost se po celou dobu hradí pouze z mého účtu, kde mám něco naspořeno z doby ještě před manželstvím, on ani jednou na platby nepřispěl. Na stejný účet mi ale také chodí rodičovský příspěvek. Můj dotaz zní, zdá má manžel právo na polovinu zaplacených splátek hypotéky v případě rozvodu, když neměl prakticky žádný příjem a vše platím já. A jak by se postupovalo ve vypořádání za rekonstrukci bytu? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

na Váš dotaz není možné jednoznačně odpovědět. Pokud byste se při vypořádání společného jmění (SJM) s manželem nedohodli, pak by o něm rozhodoval soud na návrh jednoho z Vás (je třeba však podat návrh do 3 let od zániku SJM, jinak je SJM vypořádáno zákonnou fikcí).

Soud bude vycházet z pravidel uvedených v § 742 občanského zákoníku, zejména z odstavců:

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné, b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Je třeba i vycházet z toho, že částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat. To znamená, že příjem z Vašeho zaměstnání, ale i příjem manžela z podpory v nezaměstnanosti, jsou součástí SJM. A pokud jsou ze SJM hrazeny splátky hypotéky na Váš výlučný majetek, pak má manžel právo požadovat polovinu těchto splátek. Na druhou stranu ale bude soud přihlížet mj. k tomu, jak se manžel zasloužil o finanční stránku Vaší domácnosti apod., zda se staral o domácnost, děti atd. Zda tedy nepracoval, ač mohl a měl, jaké důvody vedly k nezaměstnanosti, zda se snažil najít novou práci. Bude také ale přihlížet k tomu, že vynaložil svou práci na rekonstrukci bytu. Jak ale soud nakonec rozhodne, je těžké říci.

S pozdravem

Kateřina Čočková

Občanská poradna Společnou cestou