Zruseni trvaleho bydliste

Dotaz ze dne 1. 4. 2019 22:12.

Otázka

Dobry den Chtela jsem se zeptat jak se odhlasit z trvaleho bydliste v cechach. Ja Muslim dlouhodobe v zahranici, v cechach mam stale trvaly pobyt u sestrenice, radi by jsme to vyresili. Ja jsem v cechach nebyla uz 5 let a musim to nejak resit ze zahranici. Mohli by jste mne prosim poradit co nejsnadnejsi cestu. Predem dekuji. S Pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

otázku ukončení trvalého pobytu v České republice upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Konkrétně je v § 10 tohoto zákona uvedeno:

"Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky."

Z uvedeného vyplývá, že pro zrušení trvalého pobytu stačí učinit výše uvedené kroky. Nicméně je potřeba brát v potaz, že s ukončením trvalého pobytu se pojí i další situace, které bude potřeba řešit. Jedním z nich je Vaše účast na zdravotním pojištění. Pokud totiž dojde, ke zrušení Vašeho trvalého pobytu v ČR zanikne Vám zde také účast na zdravotním pojištění (vyjma situace, kdy byste měla účast na zdravotním pojištění založenou z titulu zaměstnankyně českého zaměstnavatele). Konkrétní kroky jak tuto situaci řešit včetně nakládání s průkazem pojištěnce, doporučuji zkonzultovat na telefonicky nebo osobně u Vaší zdravotní pojišťovny.

Nezmiňujete se, jakým způsobem máte upraveno doručování např. zda máte v centrální evidenci obyvatel nahlášenou doručovací adresu, zda Vám poštu „hlídá“ sestřenice a díky ní tak máte přehled o zásilkách, které jsou Vám doručovány nebo zda máte datovou schránku. Tato otázka je důležitá, protože nelze vyloučit, že i po zrušení trvalého pobytu v ČR se nestanete účastníkem např. soudního či správního řízení v ČR, pro tyto případě je vhodné mít zajištěn způsob doručování, který je pro Vás nejjednodušší, což může být např. již zmiňovaná datová schránka. Pokud byste ji neměla, bude Vám doručováno dle konkrétních právních předpisů např. na místo, kde jste měla poslední známé bydliště, či v jehož obvodu máte majetek atd. Mohlo by se totiž také stát, že by se k Vám dotčená zásilka nemusela včas „dostat“. V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete kdykoliv znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou