Vystěhování přítele z mého domu, ve které má trvalé bydliště.

Dotaz ze dne 10. 3. 2019 21:46.

Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak postupovat v případě, že chci vystěhovat přítele ze svého domu. Žijeme ve společné domácnosti 7 let, protože mezi námi dochází k častým neshodám, nechci v tomto vztahu dále pokračovat. Přítel se na dané téma se mnou nechce bavit, chtěla jsem se dohodnout a doporučila mu odstěhování do pronájmu, ve kterém byl i v době před naším společným soužitím. Dům je můj, ale přítel má u mne trvalé bydliště. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den!

Skutečnost, že má pán na adrese trvalé bydliště nemá vliv na právo byt užívat. Pokud nemá nájemní smlouvu a bydlí v domě jen na základě faktického souhlasu majitele, je třeba tento souhlas prokazatelně odvolat. Písemně a s potvrzením přijetí, pokud odmítne potvrdit přijetí, tak zaslat doporučeně a uschovat si poštovní podací lístek (ještě lépe doručenku) pro případný soudní spor. V odvolání souhlasu je třeba určit přiměřenou lhůtu na vystěhování např. 3 měsíce. Pokud se po té neodstěhuje, jediné řešení je podat návrh na soud na nucené vystěhování. Na základě soudního rozhodnutí je možné nařídit výkon tohoto rozhodnutí. Je třeba počkat buď na dobrovolné vystěhování, nebo soudní či exekuční výkon rozhodnutí, neměla byste mu bránit (násilím, nebo např. výměnou zámků) byt užívat.

Změnit jiné osobě místo trvalého pobytu vlastníkem předmětného bytu je možné až po té, co daná osoba na uvedené adrese fakticky nebydlí. Až se pán odstěhuje, ať již dobrovolně nebo nuceně prostřednictvím výkonu rozhodnutí (soudem nebo exekutorem), je možné se dostavit na evidenci obyvatel s dokumenty prokazující Vaše vlastnictví domu, prokázat, že osoba u Vás již nebydlí (svědectví třetích osob nebo čestné prohlášení, případně protokol o výkonu soudního rozhodnutí) a požádat o zrušení jeho trvalého pobytu.

S pozdravem Kosinka