Pronájem chaty kterou exekutor prodal

Dotaz ze dne 24. 12. 2018 03:43.

Otázka

Dobrý den už od roku 2008 máme pronajatou chatu bydlíme Zde jsme tu s námi byli v okolí vyjíždět A tu bydlím a já jsem těžce nemocná chata je pronajatá na přítele a teď nám přišlo Přišla jsem prostě paní že chatu koupila v exekuci a nikdo nám nic nesdělil a paní po nás chce ať se okamžitě vystěhujeme A my nemáme kam jsme tady zvyklí Může mi někdo poradit co v tomto případě máme dělat?

Odpověď

Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz, ve kterém popisujete Vaši současnou životní situaci. Uvádíte, že bydlíte v pronajaté chatě, přičemž pronájem je psán na Vašeho přítele. Zároveň vycházím z předpokladu, že se jedná o chatu, která je určená k celoročnímu obývání, a že smlouva, o které píšete, je skutečně smlouva o nájmu dotčené chaty. Dalším předpokladem je, že nová majitelka chatu koupila mimo dražbu.

V situaci kdy Vám nová majitelka chaty oznámila, že se stala její novou vlastnictví, je určitě nejprve na místě si tuto skutečnost ověřit. Nejjednodušší způsob ověření je nahlédnutí do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu např. zde: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Pokud byste tuto skutečnost si z katastru neověřili (např. proto, že katastru změnu vlastnictví ještě nezapsal), můžete po ní žádat dokumenty, které dosvědčují, že nemovitost zakoupila.

Poté až si budete jistí, že opravdu jednáte s novou majitelkou, můžete poukázat na § 2221 a následující Občanského zákoníku. Z něj vyplývá, že v případě změny vlastnictví věci přechází práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Zároveň platí, že samotná změna vlastníka není důvodem pro výpověď z nájmu. Neznamená to však, že s Vámi nová majitelka vůbec nemůže ukončit nájemní vztah. Pokud bychom pronájem chaty posuzovali jako nájemní vztah, na který lze aplikovat výpovědní důvody dle § 2288 Občanského zákoníku, mohla by vám nová pronajímatelka dát výpověď z důvodu, že objekt potřebuje pro sebe či své blízké. V tomto případě by výpovědní doba činila 3 měsíce, přičemž by začala běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Např. pokud by Vám resp. Vašemu příteli doručila výpověď v průběhu ledna, výpovědní doba by začala běžet od 1. února a skončila by 30. dubna 2019.

Nicméně i v situaci, kdy by na Vaši situaci bylo aplikováno obecné ustanovení o skončení nájmu při změně vlastnictví, činila by výpovědní doba tři měsíce. V tuto chvíli je tedy stěžejní si ověřit, že se jedná o skutečný nájem a nikoliv podnájem (tj. že přítel uzavřel nájemní smlouvu s dřívějším majitelem bytu), že paní, která se představuje jako nový vlastník, jím opravdu je. Dalším krokem je upozornění na výše citovaná ustanovení Občanského zákoníku. Zároveň by určitě "neuškodilo", pokud by přítel obsah smlouvy pro jistotu zkonzultovat v některé z občanských poraden, kontakty naleznete na www.obcanskeporadny.cz

Pro úplnost dodávám, že nový vlastník Vás nesmí svépomocně vystěhovat, resp. není vyloučeno, že to může zkusit, nejedná se však o legální postup. V případě, kdy by se o to pokusil, je na místě volat Policii ČR.

Na závěr je třeba ještě uvést variantu, kdy by se nová majitelka stala vlastníkem na základě exekuční dražby - v takovém případě by nájemní vztah zanikl a Vy byste byli povinni chatu vyklidit.

Doporučuji v každém případě jednat s novou majitelkou o možnosti bydlení v chatě. Pokud by trvala na vystěhování, pak se dohodnout na termínu, kdy by pro Vás bylo reálné se odstěhovat.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou