placení poměrné částky nájmu bytu při ukončení nájmu

Dotaz ze dne 18. 12. 2018 15:48.

Otázka

Dobrý den. Zemřela mi matka, kteá bydlela v nájemním bytě. Protože jsem musel byt vyklidit, domluvil jsem se s majitelem na pokračování nájmu. Ten jsem mu také platil. Byt jsem vyklidil a majiteli předal 17.12.2018 na jeho žádost. Do bytu již nemám přístup. Teď domácí žádá zaplacení celého měsíčního nájmu i když už je byt předán. Na nájem bytu není mezi mnou a majitelem žádná jiná, než osobní smlouvy. Prosím o radu, zda jsem skutečně povinen platit nájem i za dny, kdy je byt už předán a já nemám do něho přístup? Předem moc děkuji za radu. S pozdravem

Odpověď

Dobrý den, na základě Vámi uvedených informací dovozuji, že k ukončení nájemního vztahu došlo dohodou, a to k 17.12.2018. Neuvedl jste, jakým způsobem jste se s majitelem dohodli na úhradě nájemného.

Nicméně § 2251 Občanského zákoníku je uvedeno, že: "(1) Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel; o těchto zálohách a nákladech platí § 2253 obdobně.(2) Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění než uvedená v odstavci 1, ať již ve formě vkladu nebo jinak, ani platbu nájemného později datovaným šekem nebo jiným obdobným způsobem."

Pokud jste tedy s majitelem neměl sjednanou odlišnou splatnost nájemného, tak by mělo být nájemné za prosinec uhrazeno v plné výši nejpozději na jeho začátku. V tomto případě by Vám měl pronajímatel vracet poměrnou část nájemného za období od 18. prosince do 31. prosince.

V opačném případě - tj. nájemné za prosinec máte teprve uhradit, je situace obdobná, tj. povinnost uhradit nájemné Vám trvá po dobu nájemního vztahu nejpozději do doby předání bytu.

Pronajímateli totiž vzniká právo na nájemné a) po dobu trvání nájemního vztahu, b) dle § 2295 má pronajímatel právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou