Exekuce syna?

Dotaz ze dne 3. 12. 2018 18:39.

Otázka

Dobrý den, Prosím mohu odhlásit syna z bytu? Obávám se, že se dostal do špatne společnosti, tudíž se obávám dluhu. Jsem za jeho exekuce zodpovědná? Budu muset dluhy splácet ať finančne nebo majetkem? Děkuji

Odpověď

Dobrý den!

Za dluhy syna nejste zodpovědná. Odhlásit jej z trvalého pobytu můžete, pokud nemá právo u Vás bydlet, fakticky u Vás nebydlí, nebo byt jinak neužívá. Pokud má k bytu nějaké právo (užívací, nájemní), bydlí zde nebo jej užívá, musíte nejprve dosáhnout toho, aby toto právo zaniklo a syn u Vás fakticky nebydlel ani byt neužíval, a teprve potom jej můžete odhlásit.

Dosáhnout ukončení práva syna u Vás bydlet je možné odvoláním souhlasu (písemně) nebo pokud by bydlel na základě nájemní smlouvy, vypovězením nájemní smlouvy písemně ze zákonných důvodů. Potom je potřeba jej vyzvat, aby se vystěhoval. Pokud tak neučiní, nezbývá než podat návrh na soud k vyklizení bytu.

Samotné odhlášení z trvalého pobytu můžete provést tak, že na obecním úřadě na oddělení evidence obyvatelstva se dostavíte s důkazy o tom, že syn u Vás fakticky nebydlí (výpověď nájemní smlouvy, odvolání souhlasu, prohlášení o tom, že syn u Vás nebydlí, soudní rozhodnutí, svědecká výpověď sousedů, že v bytě již nebydlí) a budete požadovat jeho úřední odhlášení v rámci správního jednání.

Samotné úřední odhlášení však není nepřekonatelnou překážkou pro exekutora, ten se může dožadovat vstupu do obydlí na základě faktického stavu, zda se u Vás syn zdržuje, nebo má u Vás své věci.

Pokud by syn u Vás bydlel nebo měl u Vás uschované věci (ač byste třeba i dosáhla úředního odhlášení), mohl by Vás exekutor navštívit a domáhat se vstupu do obydlí. Mohl by však postihnout pouze věci, které patří synovi. Pokud by se exekutor pokusil postihnout i věci Vaše, mohla byste se bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku (doručit exekutorovi, který musí buď vyhovět, nebo věc postoupit k rozhodnutí soudu, je třeba přesně označit konkrétní věci). Pokud byste prokázala, že se jedná o Vaše věci, musel by exekuci na takové věci zastavit a vrátit Vám je. Finančně Vás postihnout exekutor nemůže vůbec.

Ještě bych chtěl upozornit, že někdy se stává, že exekutorští vykonavatelé zkoušejí na rodinné příslušníky dlužníků, nejčastěji na rodiče, takový trik, kdy jim tvrdí, že musí zaplatit alespoň část dluhů svých dětí. Není to pravda. Nejste povinna platit vůbec nic.

Pokud byste potřebovala ještě nějaké další upřesňující informace, můžete se na nás opět obrátit.

S pozdravem Kosinka