Budu se muset stěhovat?

Dotaz ze dne 23. 11. 2018 17:34.

Otázka

Dobrý den, letos jsem se vdala, manžel před manželstvím vlastnil dům, který je v jeho výlučném vlastnictví. Zajímalo by mě, pokud by manžel zemřel, mohu dále tento dům obývat, nebo se budu muset vystěhovat. Má 3 děti. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud by Váš manžel zemřel bez závěti, jeho majetek bude rozdělen podle zákonných pravidel dědické posloupnosti. V první třídě dědiců dědí potomci a manžel zůstavitele, všichni stejným dílem. Pokud si představíme situaci, že manžel kromě domu žádný další majetek nevlastní, pak by byl dům rozdělen mezi 4 dědice: Vás a tři děti. Vzniklo by tak podílové spoluvlastnictví, každý ideální 1/4. V rámci dědického řízení může dojít k jistým "modifikacím", např. v případě, že se některý dědic svého podílů vzdá.

Pokud by manžel vlastnil více nemovitostí, rozdělení dědictví by mohlo opět vypadat jinak, například: Dům připadne dvěma dětem, auto třetímu a chalupa Vám (ale i vše na čtvrtiny).

Jak jsem psala na začátku, tato pravidla se uplatní, pokud manžel (zůstavitel) nezanechá závěť. V závěti je možné o svém majetku pojednat odlišně od zákonných pravidel - nicméně potomci jsou tzv. nepominutelní dědicové a pokud nedojde k jejich platnému vydědění, mají vždy právo na část pozůstalosti (ve velikosti podle toho, zda jsou zletilí nebo ne). K sepsání závěti není potřeba navštívit právníka, nicméně lze doporučit sepsat ji s notářem, který ji poté ještě na pokyn zůstavitele u sebe uloží a učiní poznámku do Evidence právních jednání pro případ smrti (nestane se tak, že se závěť později nenajde).

Vy jste se ale ptala na "bydlení", nikoliv vlastnictví a ono to není vždy to samé. Pokud byste se po smrti manžela stala spoluvlastnicí domu, záleželo by pak na dohodě všech spoluvlastníků, jak by byla společná věc užívána - takovou dohodu je vhodné sepsat písemně. V ní byste se mohli např. dohodnout, že část domu užíváte Vy (tedy v ní dále bydlíte) a část bude dána do nájmu s tím, že výtěžek si rozdělí ostatní spoluvlastníci. Také je dobré do takové dohody uvést, jak to bude s údržbou (tedy opravami) věci.

Pokud byste chtěla mít jistotu dožití v manželově domě v případě, že by zemřel (a dědictví dopadlo všelijak), možností je, aby manžel zřídil ještě za svého života (nebo v závěti) věcné břemeno dožití pro Vaši osobu. Tady opět doporučuji za tímto účelem návštěvu právníka - formulace dohody o zřízení věcného břemene je prací pro odborníka. Věcné břemeno (nebo služebnost) dožití pak znamená, že daná osoba (v tomto případě Vy) má právo bydlení v dané nemovitosti (manželově domě) až do své smrti. Změna vlastnictví nemovitosti nemá na právo osoby v nemovitosti dožít vliv.

V případě dalších nebo doplňujících dotazů nás můžete opět kontaktovat.

S pozdravem

Markéta Vávrová

Občanská poradna Společnou cestou