zaměření pozemku, zpětné vypočtené nájemné

Dotaz ze dne 9. 10. 2018 20:59.

Otázka

Dobrý den,

7/2018 mne kontaktoval úředník z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím,že nově zaměřovali pozemky a část pozemku cca 10 m2 využívám neoprávněně. Pozemek jsem kupoval v roce 2004 s tím ,že na něm již byl vybudovaný plot (od roku 1950) a tudíž jsem se celou dobu domníval ,že pozemek je celý můj. Podotýkám že ta část kterou využívám neoprávněně je nevyužitelná a jedná se o hluché místo které udržuji v normálním stavu, jinak by na něm rostlo křoví. Podle plánu z katastru se jedná o 1mm linku okolo části pozemku kterou jsem přehlédl a pokud si nenechám zaměřit pozemek nejsem schopen toto nikdy zjistit. Bylo mi vypočteno nájemné za užití, něco přes 10000kč a to od roku 2004 do konce 2017. Tuto informaci mi úředník zdělil 10/2018, s tím, že zaplatit mám 11/2018. Chtěl bych se zeptat, zda li není věc již promlčená? Jestli je adekvátní počítat tržní nájemné za pozemek který nemá žádné využití? Případně, jestli má smysl celou situaci řešit soudní cestou, přijde mi neadekvátní požadovat takovouto částku po tak dlouhé době a chtít ji okamžitě zaplatit. V podstatě nemá ani nikdo žádný důkaz o využívání plochy po celou dobu kterou po mě chtějí zaplatit.

Nejde mi o to ,že bych nechtěl nic zaplatit, ale nepřijde mi v pořádku takovéto jednání od města. Celkově jednání úředníka je tristní, na nic neodpoví, jen má nataženou ruku a dělá z lidí hlupáky.

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

obrana proti uplatňování nároku ÚZSVM se může opírat o dva argumenty.

1. Je to námitka promlčení. Subjektivní promlčecí doba je 3 roky a začíná běžet od okamžiku, kdy oprávněný mohl své právo uplatnit poprvé. Otázkou je, zda ÚZSVM se o nové skutečnosti (že využíváte pozemek státu) dozvěděl až nyní, či měl tyto informaci k dispozici již dříve. Pokud by je měl již dříve, mohl byste uplatnit námitku promlčení a potom by stát měl nárok jen na zaplacení nájmu tři roky zpětně (tedy od podzimu 2015). Pokud však stát neměl informace o tom, že využíváte jeho majetek k dispozici, potom neplatí lhůta tříletá, nýbrž desetiletá a potom byste musel uhradit nájemné už od podzimu 2008.

2. Druhý argument se může opírat o to, že jste byl nezaviněně v omylu. Otázkou je, zda pozemky byly v minulosti chybně zaměřeny, či nikoliv. Pokud by se jednalo o pochybení státu (katastru nemovitostí), potom bych si dovedl představit obranu opřenou o tvrzení, že nejste povinen hradit státu nájemné, jestliže stát sám Vás uvedl v omyl. K tomu bych ovšem potřeboval znát podrobnosti: zda ona 1mm čárka byla zakreslena v mapách KN již v době, kdy jste pozemek kupoval (a tedy jste ji přehlédl - a tudíž se jedná o Vaše pochybení), či byla do mapových registrů dopsán až dodatečně po provedeném novém vyměření pozemků? Z odpovědi na tuto otázku potom vyplývá zda bude, či nebude tento argument použitelný.

Pro další řešení situace doporučuji kontaktovat právníka zabývajícího se danou problematikou, neboť složitost a charakter problematiky již nespadá do sociálního poradenství.

S pozdravem Jan Petr Kosinka