Dědictví

Dotaz ze dne 7. 8. 2018 21:12.

Otázka

Dobrý den, rodiče měli rodiný dům v sjm. Z předmětného domu mi 1/2 darovali a druhá polovina je i nadále v sjm mých rodičů. Má matka má z prvního manželství dvě dcery. Do domu jsem investovala cca 800 000,-Kč, což můžu doložit doklady a tím zvýšila hodnotu domu. Je možné, aby rodiče darovali zbylou část domu mě a zároveň byla sepsána dohoda kolik musím vyplatit mým sestrám po smrti mých rodičů s tím že finanční kompenzace by vycházela z hodnoty domu před rekonstrukcí, kdy je zhotoven odhad. V případě, že by došlo k dědického řízení po smrti jednoho z rodičů, kdy není sepsaná žádná závěť, bude má investice v dědickém řízení nějak zohledněna ? A dále jsem se chtěla zeptat, zda můj otec může závětí matku vydědit byť je dům v sjm tzn. odkázat veškerý majetek mě?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu vyplývá, že jde o poměrně složitou problematiku, kterou bychom doporučovali zkonzultovat s právníkem nebo notářem.

Obecně platí, že rodiče mohou se svým majetkem za života naložit dle své vůle, tedy jej mohou darovat Vám nebo jiné osobě, mohou jej prodat, mohou jej odkázat závětí atd. Pokud Vám již darovali jednu polovinu nemovitosti a případně darují i druhou polovinu, pak daná polovina nebo celý dům již do dědictví nepřipadne.V případě darování poloviny nebo i celého domu mohou Vaše sestry požadovat započtení daru na Váš dědický podíl, což může znamenat, že již nebudete nic dědit nebo budete dědit méně než v případě nezapočtení daru (započtení daru má význam, pokud zůstavitel vlastní ještě jiný majetek, započtením se tak může vyloučit z dědictví v minulosti obdarovaný dědic). V dědictví se vždy vychází z hodnoty majetku (i závazků) ke dni smrti zůstavitele. V tomto okamžiku je otázkou, co bylo oněch 800 000 Kč, zda se jednalo o investici do již Vašeho majetku (podílu) nebo zda se jednalo o půjčku rodičům, dar rodičům apod., zda mají povinnost Vám částku vrátit či nikoli, případně zda převod druhé poloviny domu by byl kompenzací investovaných prostředků.

Problematiku 800 000 Kč by bylo dobré si ujasnit a případně upravit pokud jde o Váš nárok na "vrácení" investovaných prostředků a tedy jejich případné započítání do dědictví (o což by se hodnota dědictví snížila). Jak jsem již výše uvedla, bylo by dobré toto zkonzultovat s právníkem nebo notářem, případně u něj sepsat závěť či dědickou dohodu.

Zemře-li Vaše matka bez závěti a před darováním druhé poloviny, pak bude její podíl na polovině domu (tj. 1/4 domu) předmětem dědictví a bude jej dědit manžel a Vy tři potomci. Budete-li mít prokazatelný nárok na vrácení 800 000 Kč či části této investice, pak se o to hodnota dědictví sníží. A buď se dohodnete se sestrami, že podíl zdědíte Vy oproti Vaší pohledávce, nebo se nedohodnete, a podíl na domě (tj. ona 1/4) rozdělena mezi dědice a ti zároveň zdědí i podíl na částce (dluhu), na jejíž vrácení byste měla nárok.

Zemře-li Váš otec bez závěti, jeho podíl na domě (tj. 1/4) bude dědit Vaše matka a Vy.

V dotaze zmiňujete uzavření dohody, na základě které by Vám rodiče darovali druhou polovinu domu a Vy byste vyplatila své dvě sestry. I taková dohoda je možná, nicméně opět doporučuji konzultovat s právníkem/notářem.

Dále se ptáte, zda Váš otec může závětí vydědit matku a odkázat veškerý majetek Vám? Tato varianta nelze, neboť otec může závětí pořídit pouze o svém majetku. A jelikož polovina domu náleží do společného jmění manželů, pak polovina podílu (tj. 1/4) náleží Vaší matce. Otec tedy může závětí pořídit pouze o 1/4 domu (a případně o dalším majetku). Chtěli-li by rodiče podíl Vám darovat, pak musí oba uzavřít darovací smlouvu.

Jde o poměrně složitou problematiku týkající se nemovitosti, návštěva notáře může ušetřit mnoho budoucích nepříjemností a sporů.

S pozdravem

Kateřina Čočková

Občanská poradna Společnou cestou