odhlášení z trvalého bydliště(syn)

Dotaz ze dne 10. 11. 2017 10:15.

Otázka

Dobrý den, Prosím o radu . Máme problém s naším synem(25 let). Trvalé bydliště má stále u nás, sice se moc nezdržuje. Práci již několikátou co vystřídal.Teď pracuje i spíše nepracuje. Na Úřadě práce jej vyřadili. Hlavní problém je to, že již má i nějaké exekuce a máme obavy, aby jsme o vše nepřišly. účet má svůj. Dal se do party s lidmi kde se jen pije a drogy nebo něco takového bere. Prosím o radu jak by bylo možné syna odhlásit z našeho bytu? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud chcete syna odhlásit z Vašeho bytu, resp. zrušit mu trvalý pobyt na dané adrese, je třeba požádat příslušný obecní úřad o zrušení trvalého pobytu syna.

Neuvádíte, jaký máte k bytu (či domu) vztah. Zrušit trvalý pobyt třetí osobě může pouze vlastník nemovitosti nebo ten, kdo k ní má užívací právo, typicky nájemník. Musí přitom být dále splněny dvě podmínky, a to že zaniklo užívací právo osoby k domu či bytu a zároveň osoba již tento objekt nevyužívá. Při podání žádosti o zrušení trvalého pobytu je třeba jednak prokázat svou totožnost a vlastnické nebo jiné užívací právo k nemovitosti (např. nájemní smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí), ale i především prokázat splnění dvou výše uvedených podmínek - že syn již nemá právo byt užívat a fakticky jej neužívá.

Zánik užívacího práva se dokládá např. výpovědí nájemní smlouvy, uplynutím doby určité v nájemní smlouvě, odvoláním souhlasu s užíváním nemovitosti. Pravděpodobně Váš syn žil v bytě na základě Vašeho souhlasu. Doporučujeme tedy synovi zaslat písemné odvolání tohoto souhlasu (můžete uvést, že již nesouhlasíte s tím, aby užíval Váš byt, že se chová daným způsobem, že žije tak a tak...), a to doporučeným dopisem. Nepřevezme-li s dopis, není to na překážku podání žádosti o zrušení trvalého pobytu.

Podmínka, že se odhlašovaná osoba již v bytě nezdržuje, se obvykle dokládá svědectvím dalších osob, např. sousedů nebo spolubydlících, ale i prohlášením samotné odhlašované osoby, doložením nájemní smlouvy k bytu, kde nyní bydlí atd.

Na závěr bych doporučila pokud možno reagovat na dopisy od věřitelů a exekutorů s tím, že syn v bytě již nebydlí, nemá zde ani své věci a případně uvést jinou jeho adresu nebo že je Vám tato adresa neznámá.

S pozdravem

Eva Samešová, Občanská poradna Společnou cestou