Městský byt

Dotaz ze dne 14. 8. 2008 06:35.

Otázka

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat,co vše můžu dělat v tomto případě - rozešli jsme se s přítelem, s kterým mám dítě, bydleli jsme v městském bytě, kde on má užívací právo a já jsem spoluuživatel. Všichni tři zde máme hlášený trvalý pobyt. Přítel si našel jinou, nastěhoval se k ní a slíbil, že kvůli děcku nechá byt přepsat na mě. Teď však přišel s tím, ať se do tří měsíců vystěhuji, že má s bytem jiné plány. Já ale nemám kam jít, ani na to nemám peníze. Takže bych chtěla vědět jestli můžu ještě něco dělat a jestli on má právo na to, mě nechat vystěhovat a zrušit mi a dítěti, bez mého vědomí trvalý pobyt!? Předem díky za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, vycházím z toho, že přítel je nájemce a Vy jste osoba žijící ve společné domácnosti s ním. Mohla byste se pokusit o přechod nájmu tj. obrátit se na pronajímatele, že nájemce trvale opustil domácnost a nájem tím přešel na Vás (§706 odst. 2 a §708 občanského zákoníku). Tohoto by se dalo využít, pokud jste žili ve společné domácnosti alespoň 3 roky a nemáte vlastní byt. Přítel v podstatě má právo Vás vystěhovat, jelikož v bytě bydlíte jen s jeho souhlasem (nejste spolunájemce) a on může souhlas odvolat. Pokud se odmítnete vystěhovat, přítel by měl podat k soudu žalobu na vyklizení bytu, ale může se rozhodnout, že zvolí jiný postup – svépomocí Vás vstěhuje. Tento postup je na hraně zákona. V takovém případě se můžete zkusit obrátit na policii, aby Vám umožnila vstup do bytu (máte tam trvalé bydliště) a/nebo podat k soudu předběžné opatření, aby rozhodl, že nejste povinna se vystěhovat, dokud Vám nezajistí náhradní byt. Ze zákona Vám sice nenáleží právo na náhradní byt, ale můžete zkusit poukázat na to, že je v rozporu s dobrými mravy, aby Vás vystěhoval bez náhradního bytu. Předběžné opatření je spojeno s vratnou kaucí 50 000 Kč, ale v určitých případech lze osvobodit od povinnosti složit tuto částku ( např. splňujete podmínky osvobození od soudních poplatků – dle majetkových poměrů). Následně je třeba podat návrh na zahájení řízení. Pokud byste neuspěla s přechodem nájmu, můžete v podstatě již teď podat návrh k soudu, aby rozhodl, že nejste povinna se vystěhovat dokud Vám nebude zajištěn náhradní byt (opět rozpor s dobrými mravy). Je však těžké říci, jak by v této věci rozhodl soud. Je zde ještě třeba počítat se soudními náklady. Přítel jako nájemce je oprávněn Vám zrušit trvalý pobyt, pokud v bytě skutečně nebydlíte.Docílí-li zrušení trvalého pobytu, budete mít trvalý pobyt na úřadě. Ráda bych však poznamenala, že trvalý pobyt je jen evidenční údaj a nezakládá žádné užívací právo k bytu. Za Občanskou poradnu Květa Kudová