Zrušení trvalého pobytu

Dotaz ze dne 6. 9. 2017 18:13.

Otázka

Dobrý den, dcera má u nás trvalý pobyt i s jejim 2let synkem ale od jeho narozeni bydli u pritele -otec ditete a jeho rodicu,jelikoz s nami komunikuje jen dce ra s vnouckem a nevime co se tam deje protoze každého půl roku přijde s tim ze ma dluh kterýí hoři ,a nejsou to malé částky a nejsme schopni zjistit na co rozhodl se manžel dceru odhlásit z důvodu naší ochrany ,oni ji tam trvalý pobyt dat nechtějí í když tam bydlí ,výživné nebylo stanoveno ,sezdani nejsou ,chci se optat jaký to bude mít dopad na vnoucka a í dceru .Jde vůbec aby tak malé dítě bylo hlášeno na úřadě. Nebo bude sociální zkoumat pobyt bydliště.

Odpověď

Dobrý den,

co se týká evidence trvalého pobytu (dále jen TP), tak pokud je dcera občankou ČR, dítěti byl po narození automaticky zaevidován stejný TP jako matce. Dále už se postupuje stejně jako u dospělých (tedy pravděpodobně by bylo třeba odejmout souhlas s bydlením, na jehož základě u Vás má dcera TP registrovaný) i jejímu dítěti. Zákon nezakazuje, aby i dítě mělo adresu TP na adrese ohlašovny (obecním úřadu).

Pokud si dcera nezajistí jinou adresu TP, bude to na ní krom jiného mít ten dopad, že pravděpodobně bude mít potíže při přebírání pošty, zejména té úřední, jelikož úřad nemá povinnost dopisy pro tam evidované občany nějak uschovávat a předávat. V důsledku to může znamenat, že promešká nějakou důležitou informaci a v případě např. soudní pře může na základě své nečinnosti spor prohrát a být např. odsouzena k placení nějaké pohledávky.

Dále je třeba zmínit, že exekutor může vstoupit všude, kde se důvodně domnívá, že povinný může mít svůj majetek - tedy nejen do místa trvalého pobytu a naopak i tam, kde povinný trvalý pobyt nemá, ale může tam mít svůj majetek, tedy nelze počítat s tím, že odhlášení z TP je absolutní ochranou. Zároveň je asi zřejmé, že pokud dcera není s přítelem sezdána, měly by dluhy, jít za ním - tedy pokud si ona sama také nějaké neudělá.

Také se ptáte na to, jak změnu TP dítěte bude řešit "sociálka", kterou patrně mínit orgán sociálně-právní ochrany dětí. Bohužel v této oblasti nemáme informace z praxe, zda úřad nějak reaguje na to, že se změní TP dítěte na místo ohlašovny.

S pozdravem

Eva Samešová, Občanská poradna Společnou cestou