Dotaz

Dotaz ze dne 30. 3. 2017 22:04.

Otázka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, je mi 16let bydlím s oběma rodiči i přítelem který se sem nedávno přistěhoval. Ale vznikli jisté problémy mezi námi a já bych se chtěla zeptat zda by bylo možné po domluvě s rodiči bez soudu určit mi zákonného zástupce mého přítele abych s ním mohla odejít bydlet? nebo jestli bych mohla bydlet s přítelem a mít zákonného zástupce rodiče i když bych bydlela s přítelem? Vím že se nemohu jen tak přestěhovat ale jde něco udělat když už s rodiči bydlet nechci?

Odpověď

Dobrý den,

pokud tomu rozumím správně, tak především Vám jde o to, moci bydlet se svým přítelem a rodiče s tím souhlasí, pouze řešíte "formální" stránku věci.

Než se stanete zletilou, rodičům náleží rodičovská odpovědnost, což je jednak péče o dítě a jeho výživa a jednak také rozhodování za ně - např. v otázce bydliště. Tato rodičovská odpovědnost není přenositelná na Vašeho přítele, pouze ze závažných důvodů lze omezit, pozastavit nebo zbavit rodiče rodičovské odpovědnosti. V takovém případě by soud určil opatrovníka (nebo nevykonává-li žádný z rodičů rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu poručníka), přičemž by nebyl vázán Vaším návrhem, aby to byl Váš přítel. Opatrovníka soud jmenuje také, hrozí-li střet zájmů dítěte na straně jedné a jiné osoby na straně druhé či nehájí-li zákonný zástupce dostatečně zájmy dítěte.

Pokud rodiče souhlasí s tím, že budete bydlet u přítele, mohou Vám takovou změnu dovolit přičemž budou nadále vykonávat rodičovskou odpovědnost (tedy Vás např. zastupovat jako "zákonní zástupci") s tím, že byste se s nimi měla dohodnout i na tom, jak budou plnit svou vyživovací povinnost.

Ještě je třeba zmínit možnost přiznání svéprávnosti, což může učinit soud, pokud je osvědčena schopnost nezletilého sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí rodiče. Toto ustanovení je však míněno především pro "mladé podnikatele", pro které je povinnost zákonného zastupování překážkou v podnikání.

Bližší informace Vám mohou poskytnout také pracovníci Orgánu sociálně právní ochrany dětí (při obecním nebo městském úřadě). Pokud však rodič plní svou rodičovskou zodpovědnost běžným způsobem, ani nejde o střet zájmů Vás a rodičů, patrně nebude jiné cesty než se s nimi na tom, že budete bydlet s přítelem, dohodnout.

V případě potřeby upřesnit nebo doplnit dotaz se na nás můžete opět obrátit.

S pozdravem

Eva Samešová, Občanská poradna Společnou cestou