Bydlení

Dotaz ze dne 11. 1. 2017 18:31.

Otázka

Dobrý den. Našel jsem si přítelkyni a ta je bohužel hodně zadlužená,má zastavený účet a je na ni podaná exekuce. Já mám rodinný dům a když se ke mě nastěhuje a nejsme vzítí, tak potřebuji vědět jestli tím pádem nebudou chtít vymáhat dluhy po mě A pak. Dům je psaný jen na mě. Děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den, dle zákona lze postihnout exekucí (výkonem rozhodnutí) pouze majetek povinného, přičemž povinným je nejčastěji sám dlužník. V roli povinného se však může ocitnout také spoludlužník, ručitel či manžel.

Pokud tedy nejste ručitelem nebo spoludlužníkem (či později manželem) Vaší přítelkyně, tak se nemusíte obávat, že by kvůli jejím dluhům byla postižena Vaše mzda, účet či nemovitost.

Trochu složitější je situace u movitých věcí. Problém totiž obvykle nastává v situaci, kdy již dochází k samotné exekuci (výkonu rozhodnutí) soupisem majetku. Vzhledem k tomu, že má exekutor (soudní vykonavatel) velmi omezené možnosti rozeznat, kdo je vlastníkem té či oné věci, často se řídí pouhými domněnkami o vlastnictví věcí s tím, že nejjednodušší může být sepsat vše co je smysluplně zabavitelné a následně si počkat, zda se ozve skutečný vlastník.

V případě, že by došlo k zabavení Vašich movitých věcí v rámci exekuce vedené na Vaši přítelkyni, je možné ihned po případném výkonu exekuce doručit ve lhůtě 30 dnů exekutorovi žádost o vyškrtnutí ze soupisu věcí podléhajících exekuci. Zároveň je potřeba, abyste byl schopen doložit vlastnictví k těmto věcem např. kopií záručního listu na Vaše jméno, kopií dokladu o zaplacení, kopií darovací smlouvy apod.

Jestliže by exekutor této žádosti nevyhověl, přišla by na řadu tzv. vylučovací žaloba, o které by již rozhodoval soud. Zároveň by Vaše přítelkyně mohla podat návrh na částečné zastavení exekuce, ve kterém by navrhla, aby se exekuce zastavila co do věcí náležejících Vám a pokračovala pouze ohledně věcí povinného.

Jestliže by na soupis majetku provedl soudní vykonavatel (tj. zaměstnanec soudu) nikoliv exekutor či jeho pracovníci, žádost o vyškrtnutí věcí by se zcela vynechala, rovnou by přišla na řadu vylučovací žaloba.

V situaci kdy víte, že Vám zcela reálně hrozí "návštěva" exekutora, je možné se na ní připravit prostřednictvím tzv. preventivních opatření. Mezi které patří např. vytvoření si soupisu Vašeho movitého majetku podloženého doklady o nabytí vlastnictví k těmto věcem. Pokud by Vám nějaké doklady chyběly lze je nahradit písemnými svědeckými výpověďmi, fotografiemi apod. Na 100 % takto sepsání věcí exekutorem zabránit nelze, ale v případě "pádných" dokladů se riziko snižuje a přinejmenším si takto připravíte podklady pro případný návrh na vyloučení věcí z exekuce či vylučovací žalobu.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou