Poplatek za komunální odpad v činžovním domě

Dotaz ze dne 9. 5. 2016 20:03.

Otázka

Dobrý den.

Bydlím ve velkém panelovém domě s cca 250ti bytovými jednotkami z nichž je většina v SVJ. S ohledem na to, že nebylo možno sestavit výbor SVJ, byl o řízením SVJ pověřeno SBD, které vlastní část bytových jednotek.

Vzhledem ke zjednodušení administrace (problém se zjišťováním počtu osob), bylo prý na shromáždění vlastníků rozhodnuto, že poplatky za některé služby budou hrazeny nikoliv podle počtu osob v dané bytové jednotce, nýbrž podle velikosti bytové jednotky. Takže např.já, důchodce, bydlící sám v bytě 3+1 platím ročně za komunální odpad cca 1200,-Kč/rok stejně jako např.5 lidí, bydlících v pronajatém bytě téže velikosti. Rovněž tak všechny další položky, odvisící od počtu osob, jsou propočítávány podle velikosti bytu.

Mám nějakou možnost s tímto problémem něco udělat?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

způsob rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytu upravuje zákon č. 67/2013 Sb. Ten stanoví, že nedojde-li k rozhodnutí společenství vlastníků o způsobu rozúčtování nákladů na služby, rozúčtují se náklady na provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že o způsobu rozúčtování mělo rozhodnout společenství vlastníků bytových jednotek na svém shromáždění. Pokud k tomu došlo (doporučuji ověřit si to v zápise ze shromáždění), pak shromáždění využilo oprávnění výše uvedeného zákona upravit si způsob rozúčtování podle vlastního uvážení.

Naprosto chápu, že může být způsob rozúčtování nákladů podle velikosti bytové plochy namísto počtu osob nespravedlivý. Nezbývá však než pokusit se změnit rozhodnutí společenství vlastníků. Je možné, že na způsob rozúčtování doplácí více lidí, proto by nemuselo být nemožné je přesvědčit, aby na dalším shromáždění odhlasovali rozúčtování nákladů na služby dle osob bydlících v bytě.

K tomu jen dodám, že dle § 1177 občanského zákoníku každý nový vlastník bytové jednotky má povinnost oznámit počet osob, které budou v bytě bydlet, a to jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl, že je vlastníkem. Pokud by mělo dojít ke změně počtu osob, je povinen oznámit změnu počtu osob bez zbytečného odkladu (započítávají se osoby, které bydlí v bytě v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce). Nesplní-li vlastník svou povinnost, je povinen zaplatit pokutu dle § 13 zákona č. 67/2013 Sb. O výši pokuty rozhoduje opět společenství vlastníků a pokud takové rozhodnutí není, pak činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Doporučila bych situaci probrat s ostatními znevýhodněnými vlastníky bytů a navrhnout schválení změny pro rozúčtování na další shromáždění spoluvlastníků. Pokud by shromáždění nerozhodlo pro změnu způsobu rozúčtování, je možné navrhnout soudu, aby o záležitost rozhodl sám. Návrh k soudu je třeba předložit do 3 měsíců od konání shromáždění, ev. do tří měsíců ode dne, kdy se dozvíte, jak shromáždění rozhodlo.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu Společnou cestou