musim se s detmi vystehovat?

Dotaz ze dne 2. 3. 2016 19:56.

Otázka

Dobry den. Prisla mi vyzva na exekucni vystehovani z bytu. Se spolecnosti RPG byty jsme sepsaly navrh na oslozeni exekuce a poslala jsem vetsti spkatku na dluzne najemne. Zajima me jestly muze prijit exekutor a vyhodit nas s detmi z bytu,kdyz jeste nemam odpoved pani exekutorky zda memu navrhu vyhovy nebo ne. Dekuji za odpoved.

Odpověď

Dobrý den,

dle exekučního řádu do vydání rozhodnutí o návrhu na odložení exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Tedy, dokud nebude rozhodnuto o Vašem návrhu na odložení exekuce, k vystěhování z bytu nedojde.

Pokud exekutor nevyhoví Vašemu návrhu do 7 dní, postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu soudu, který má dle zákona rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů. Jde o pořádkové lhůty, takže počítejte s tím, že se může stát, že ve skutečnosti bude rozhodnutí trvat o něco déle (v praxi jsme zažili i několik měsíců).

Z hlediska zákona se počítá s odložením exekuce v případech:

a) jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by odložením exekuce nebyl vážně poškozen (jde např. o to, že někdo z rodiny vážně onemocněl a byl by teď problém se vystěhovat, na druhou stranu argument, že nemáte kam s dětmi jít neuspěje, pokud nějak nevysvětlíte a nedoložíte, že jde o přechodný stav - např. máte zajištěné jiné bydlení, ale až od 1.5.2016 a nemáte prostředky ani možnosti jak vyřešit bydlení v mezidobí a ani v takovém případě není vůbec jisté, zda byste uspěla - je poměrně často proti těmto návrhům namítáno, že měl povinný od výpovědi z nájmu času na řešení "víc než dost" a okolnosti, která stále trvají, nelze považovat za "přechodné")

b) pokud lze očekávat, že výkon exekuce bude zastaven

Bohužel neznáme nic bližšího k obsahu Vašeho návrhu ani k tomu, jakou roli zde měla zmiňovaná společnost RPG byty. Budeme-li předpokládat, že jde o bývalého pronajímatele (tzv. oprávněného, který dal návrh na Vaše exekuční vyklizení), tak jeho postoj k Vašemu návrhu či jeho připojení se k návrhu může být pro výsledek zcela zásadní. Občanský soudní řád ani Exekuční řád neobsahuje sice výslovné ustanovení pro případ, kdy by oprávněný sám navrhoval odklad exekuce, ale na druhou stranu má oprávněný možnost dosáhnout zastavení exekuce, takže je dost dobře možné, že by "přání" oprávněného exekutor respektoval, byť by se o výkladu zákona v těchto ohledech mohly vést spory.

Z kontextu by bylo možné odhadovat, že jste se zkusila s oprávněným dohodnout na nějakém řešení situace, ale bohužel opět nevíme nic bližšího. Pokud by zde šlo např. o to, že jste s bývalým pronajímatelem uzavřela dohodu, podle které bude exekuce zastavena a pronajímatel Vám vystaví novou nájemní smlouvu, pakliže dohodnutým způsobem vyrovnáte dluhy na nájmu, bylo by možné uvažovat o tom, že je zde důvod k odkladu exekuce na základě předpokladu, že při uhrazení dluhu bude exekuce zastavena. Na druhou stranu, pokud jste se pouze dohodli o splácení nájemného, nemusí to mít vůbec žádný vliv na Vaši povinnost byt vyklidit, jelikož vymáhání již vzniklého dluhu a Vaše další užívání bytu, kde došlo platně k výpovědi nájemní smlouvy jsou dvě zcela odlišné věci.

Jak vidíte, z velké části pouze spekulujeme co bylo obsahem návrhu a co jste si dohodla (pravděpodobně) s pronajímatelem. Pro přesnější odpověď by bylo třeba získat podrobnější informace a pokud možno si moci prostudovat znění dotčeného návrhu na odklad a případné dohody s oprávněným. Můžete se pokusit upřesnit popis situace po e-mailu, nicméně vhodnější by zřejmě bylo využít možnosti osobní konzultace ať již v naší či jiné asociační poradně (seznam naleznete na stránkách www.obcanskeporadny.cz, kde si můžete vyhledat poradnu podle místa svého bydliště).

S pozdravem,

Markéta Vávrová a Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.