Odhlášení z trvalého bydliště (syn)

Dotaz ze dne 20. 2. 2016 13:26.

Otázka

Zdravím, mám syna který mi už nějakou dobu nepřispívá na nájem, práci si nehledá akorát chodí kalit, fetuje a domů se přijde jen vychrápat. Kolikrát je agresivní, vyhrožuje, a nedávno došlo i k fyzickému útoku na jeho těhotnou sestru. Nevím co mám dělat, když jsem se ho pokusila odhlásit, bylo mi řečeno, že k odhlášení u toho musí být i on. Na to abych to řešila soudní cestou nemám ani finance. Ten člověk měl dost času na to se sebrat a začít se sebou něco dělat, a teď už mi došla veškerá trpělivost a nehodlám aby rodinu tahal ke dnu celej život. Tak prosím o radu, jak postupovat, abych ho odhlásila z trvalého bydliště.

Odpověď

Dobrý den,

v dotazu řešíte otázku zrušení "trvalého bydliště" (přesněji řečeno místa trvalého pobytu), nicméně se lze domnívat, že Vám ve skutečnosti jde o vystěhování syna z Vašeho bytu. Údaj o místě trvalého pobytu nezakládá žádná práva na užívání dotčeného bytu a tudíž ani zrušení tohoto údaje není cestou k tomu, jak syna z bytu vystěhovat. Postup je zde ve skutečnosti opačný - nejprve se nějak dosáhne vystěhování syna a poté se žádá o zrušení údaje o místě trvalého pobytu (jednou z podmínek pro zrušení je totiž doložení skutečnosti, že syn již v bytě fakticky nebydlí - jinak řečeno, dokud syn v bytě bydlí, nemáte šanci mu údaj o místě trvalého pobytu zrušit).

Pokud je byt Váš nebo pouze Vy máte nájemní smlouvu, nemáte žádnou povinnost nechat syna v bytě bydlet (podle popisu situace předpokládáme, že je syn již zletilý, nestuduje a není tudíž potřeba zvlášť řešit, jestli jeho bydlení v bytě není formou plnění Vaší vyživovací povinnosti) a jenom vy rozhodujete, kdo s Vámi smí žít.

Pokud není možná domluva, je třeba, abyste písemně odvolala Váš (doteď ústní) souhlas s tím, že u Vás syn bydlí a vyzvat ho, aby v přiměřené lhůtě byt opustil. Do této výzvy také napište, že pokud se syn ve stanovené lhůtě neodstěhuje, budete řešit věc soudně, kdy bude nakonec syn povinen hradit náklady řízení. Nechte si kopii této výzvy od syna podepsat s uvedením data, kdy ji převzal, příp. ji zašlete s dodejkou, abyste měla potvrzení o doručení.

Pokud se po uplynutí lhůty v této výzvě syn nebude mít ke stěhování, dalším postupem je zaslání tzv. předžalobní upomínky a následně podání žaloby na vyklizení nemovitosti k soudu. Uvádíte, že na "řešení soudní cestou nemáte finance", ale jde o věc, kterou je možné vyřešit bez toho, aby jste si musela najímat advokáta či něco zvlášť hradila.

Jde o jednoduchou žalobu, kterou si můžete s využitím dostupných vzorů na internetu sepsat klidně sama a pokud si s něčím nebudete jistá, požádejte o pomoc některou občanskou poradnu (v závislosti na Vašem bydlišti - viz www.obcanskeporadny.cz).

Pokud věc dojde až k tomu, že budete podávat žalobu k soudu, je zde stanoven soudní poplatek ve výši 2000 Kč. Je splatný s podáním žaloby (pokud by nebyl zaplacen s podáním žaloby, soud stanoví náhradní lhůtu, ve které je třeba zaplatit). Pokud zároveň s podáním žaloby poplatek nezaplatíte, můžete požádat o osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to Vaše poměry a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva (což v dané situaci zřejmě problém nebude - věc je celkem jasná a oprávněná). V této žádosti vysvětlete proč žádáte o osvobození, rozepište se o svých příjmech, majetkových poměrech atd. - lze doporučit k žádosti rovnou připojit vyplněné prohlášení 060, které naleznete např. na http://ferovanemocnice.cz/data/potvrzeni_o_osobnich__majetkovych_a_vydelkovych_pomerech_k_zadosti_o_osvobozeni_od_soudniho_poplatku.pdf. Pokud byste ho nepoužila, tak Vám ho soud v případě potřeby sám zašle, ale zbytečně by se tím prodloužilo řešení věci.

V dotazu se zmiňujete o tom, že syn se chová agresivně. Je zde možnost, jak se s tímto vypořádat. Je možné kontaktovat Policii, která použije tzv. institut vykázání, pokud se lze s ohledem na předcházející útoky domnívat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě anebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti. Takovou osobu policista vykáže z bytu i jeho bezprostředního okolí, a to na 10 dní. Tato lhůta je automaticky prodloužena, pokud je podán návrh na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních (podáváte na soud příslušný podle Vašeho bydliště, u tohoto návrhu jste osvobozena od placení soudního poplatku ze zákona). Pokud soud takovému návrhu vyhoví, "násilník" se nesmí zdržovat v obydlí a poblíž něj a dále kontaktovat ohroženou osobu, toto předběžné opatření trvá 1 měsíc, na základě návrhu je možné jej prodloužit, ovšem nejdelší možná doba, po kterou toto předběžné opatření trvá, je 6 měsíců.

Zároveň s tímto je ale potřeba řešit, o čem jsme psali výše, tedy zajistit vystěhování syna, a to nejprve písemnou výzvou, dále upozornit předžalobní upomínkou a následně podat žalobu na vyklizení nemovitosti.

Ve věcech domácího násilí je možné získat rady u specializovaných organizací, např. Bílý kruh bezpečí (www.bilykruhbezpeci.cz) nebo ROSA (www.rosa-os.cz).

S pozdravem,

Markéta Vávrová a Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.