Exekuce na nájemné

Dotaz ze dne 5. 1. 2016 12:03.

Otázka

Dobrý den, pronajímateli, u kterého jsme v nájmu, byla nařízena exekuce na vybírané nájemné. Dostali jsme písemné vyrozumění od exekutora, abychom další nájemné platili na exekutorský účet. Náš pronajímatel po nás však požaduje placení nájemné pouze jemu, tedy pronajímateli. Předpokládáme, že bychom měli platit nájemné exekutorovi, ale obáváme se komplikací s pronajímatelem. Dostali bychom se do nějakých problémů, pokud bychom platili i nadále pronajímateli? Vzhledem k tomu, že si v této situaci nevíme rady (komu vlastně platit), dovolili jsme se obrátit na Vaši poradnu. Děkujeme.

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vám exekutor exekučním příkazem přikázal platit nájemné na jím stanovený účet a nikoliv pronajímateli, tak by pro Vás ignorování příkazu a vyplácení nájemného dál pronajímateli mohlo mít skutečně krajně negativní následky.

Podle zákona ztrácí povinný (Váš pronajímatel) právo na pohledávku okamžikem, kdy byl dlužníkovi povinného (Vám coby osobě povinnou platit nájemné) doručen exekuční příkaz.

Stručně řečeno (a jak nepochybně exekutor uvedl v poučení) od okamžiku doručení exekučního příkazu na přikázání jiné peněžité pohledávky nesmíte pronajímateli nic hradit a za podmínek daných příkazem (záleží, jestli se bude ještě čekat na dobrovolné plnění či již 30 denní lhůta uplynula a kromě samotného termínu splatnosti nájemného není na co čekat) jste povinni příslušné částky vyplatit exekutorovi.

Placením povinnému příkazu navzdory byste se vystavili riziku tzv. poddlužnické žaloby, kdy by po Vás mohl věřitel Vašeho pronajímatele požadovat, abyste mu vyplatili částku, kterou jste v rozporu s příkazem uhradili pronajímateli.

Stručně řečeno - ve výsledku byste museli nájemné uhradit podruhé.

Uhrazením nájemného exekutorovi plníte svůj závazek vůči pronajímateli, takže pronajímatel nemá právo Vám vypovědět nájemní smlouvu pro neplacení nájemného či Vás žalovat na zaplacení, ale podle konkrétní situace bohužel nemohu vyloučit, že nějaké faktické potíže s pronajímatelem nenastanou, byť k tomu z hlediska práva nemá žádné oprávnění ani důvod.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.