bydleni

Dotaz ze dne 20. 12. 2015 08:31.

Otázka

Dobrý den. Bydlela jsem v nájemním bytě. Bohužel jsem neměla na nájem,majitelka bez mě přítomnosti,když jsem byla pryč mi vnikla do bytů a zbalila mi věci. Mám dvě malé děti 3 a 1 rok. A nemám kam jít. Měla na to majitelka právo? Jaké mám práva já? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste nehradila nájem, měla majitelka možnost Vám zaslat výpověď nájemní smlouvy (s výpovědní lhůtou či bez výpovědní lhůty - záleží na rozsahu dluhu), nicméně se neměla v žádném případě dopouštět toho, že si sama otevře byt a vystěhuje Vám věci (za takové jednání by mohla být i trestně stíhána pro porušování domovní svobody - pronajímatelka se pravděpodobně bude naopak bránit tím, že šlo o nutnou svépomoc, ale k té by se u nájmu z bytu mělo sahat skutečně až v extrémních případech).

Je obtížné se vyjadřovat bez bližší znalosti věci k tomu, do jaké míry by mělo smysl ji žalovat na náhradu škody (je na Vás abyste byla schopna prokázat konkrétní výši způsobené škody) pokud by neakceptovala, že se Váš dluh poníží o výši doložené škody.

Nedošlo-li k výpovědi lze si představit i to, že byste podávala k soudu návrh na vydání předběžného opatření, což si lze představit zvláště pak v situaci, pokud šlo o situaci, kdy by bylo možné namítat, že k výpovědi z nájmu nebyl právní důvod pro rozpor s dobrými mravy (toto by případně vyžadovalo větší rozbor). Nicméně v praxi se lidé v těchto situacích zpravidla spíše soustředí na hledání nového bydlení, jelikož nemají čas investovat týdny, měsíce i roky do sporu s často nejistým výsledkem.

Pokud jde o Vaši současnou bytovou situaci, tak pokud máte děti a nejste schopna řešit svoji bytovou situaci vlastními silami (nejste si ani s případnými sociálními dávkami schopna držet vlastní bydlení, nemáte rodinu či známé ke kterým byste šla atd.), tak zřejmě nezbude než zkusit řešit situaci azylovým domem pro matky s dětmi (můžete je vyhledat přes registr sociálních služeb iregistr.mpsv.cz), popřípadě se můžete zkusit informovat na obci, zda-li nemají k dispozici bytové kapacity pro tyto krizové situace (některé obce si drží ubytovací kapacity (ubytovny), kam přechodně lidi v nouzi mohou umístit, nicméně je otázka zda a co bude k dispozici ve Vaší obci a zda půjde o ubytování umožňující péči o takto malé děti).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.