Jak se bránit

Dotaz ze dne 7. 12. 2015 16:40.

Otázka

Dobrý den, jsem ve velmi svízelné situaci. Bydlím v družstevním bytě a nade mnou bydlí sousedka, která ztrpčuje život všem lidem okolo jejího bytu. Bezdůvodně začne něčím mlátit do topení, kdy se jí zachce, klidně ve dvě ráno, u toho sprostě řve a nadává. Dělá to kdykoliv během dne i noci, samozřejmě naschvál, zřejmě není normální. Podle domovnice bývá často opilá a už svým chováním dohnala dva sousedy k odstěhování. Lila jim splašky a vodu na balkon, jednou dokonce vyhazovala noviny z okna před barák. Někdy jen otevřu dveře na balkon a už ji slyším hulákat a neskutečně sprostě řvát. Pokud ji potkám v domě, zeptám se jí slušně, co to má znamenat a ona se dušuje, že o ničem neví a že to musí být omyl. Tohle údajně říká každému, kdo se jí na to zeptá. Už mi docházejí nervy a nehodlám kvůli tomuto bláznovi přijít o zdraví. Chodím do práce a mám právo se v klidu vyspat a normálně žít. Jak je možné se bránit? Domovnice tvrdí, že nijak, že na ní nemůžeme. Já si to ale nemyslím, přece musí existovat způsob, jak s někým takovým zatočit. Co je třebe udělat, na koho se obrátit? Je možné, že družstvo to jen přejde, že nemůžou nic dělat? Nebo zavolat policii? Ale ona jim stejně řekne, že si to někdo vymyslel. A bude se mstít a pokračovat dál. Jde jí vyloženě o naschvály druhým, má asi vztek na celý svět a život. Jde mi jen o to, abych mohla v klidu žít, začínám mít kvůli ní psych. problémy, nespavost, deprese. Prosím o radu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že sousedka je stejně jako vy členkou dotčeného bytového družstva. Možností jak hledat řešení je několik, přičemž slabší se mohou míjet účinkem (ba situaci spíše zhoršit) a naopak účinného řešení nemusí být jednoduché dosáhnout.

Obecně v rámci sousedských vztahů platí, že každý by se měl zdržet jednání, kterým by obtěžoval sousedy na míru přiměřenou poměrům - v tomto ohledu je možné po předžalobní upomínce sousedku žalovat a pokud prokážete (měření, věrohodné svědecké výpovědi..), že sousedka skutečně ruší více než odpovídá obvyklé míře, soud jí může přikázat, aby se dalšího rušení zdržela a za porušení příkazu jí ukládat pokuty.

Další možností je dovolávat se vůči družstvu, aby zajistilo dodržování dobrých mravů v domě. Družstvo rovněž může žalovat dotčenou sousedku (která je jak v postavení členky, tak nájemkyně) pro porušování jejích povinností.

Popsané jednání má pak také zřejmě parametry přestupků proti občanskému soužití, takže jednotlivé dílčí útoky (máte-li důkazy či hodnověrné svědky) můžete oznamovat na obci za účelem zahájení přestupkového řízení.

Jde-li však skutečně o duševně narušeného člověka (nicméně nikoliv v míře, kdy by bylo na místě omezit svéprávnost a umístit sousedku do ústavního zařízení) může být jediným účinným řešením vystěhování sousedky. Bytové družstvu má možnost ji vyloučit, ale musí zde být dostatečně prokázáno, že se dopouští hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu (nebo by musela být odsouzena pro úmyslný trestný čin proti družstvu, osobě, která v domě bydlí, nebo vůči cizímu majetku, který se v domě nachází).

Nevím do jaké míry je šance, že se Vám uvedené podaří prokázat či nikoliv, osobně bych doporučoval, aby se osoby v domě, které mají chuť situaci řešit (a ideálně pak družstvo) domluvili a společně v dané věci vyhledali advokáta za účelem posouzení dostupných důkazů a získání případných doporučení jak v budoucnu potřebné důkazy postupně získat.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.