PLATBA SLUŽEB V SPOL. VLASTNÍKŮ

Dotaz ze dne 14. 7. 2008 06:35.

Otázka

DOBRÝ DEN,NEVÍM ZDA MÁ SPRÁVCE DOMU NA SCHŮZI NÁROK DÁT ODHLASOVAT PLACENÍ PLYNU,VODY A VÝTAHU NA KAŽDÝ BYT STEJNOU ČÁSTKOU I KDYŽ MÁME PLYNOMĚRY A VODOMĚRY,KTERÉ NA MNĚ NECHTĚJÍ PŘEPSAT,ŽE NA TO NEMÁM NÁROK.JEŠTĚ K TOMU MÁ NĚKDO DALEKO VĚTŠÍ BYT.JEDNOTKU A JE V NÍ VÍCE ČLENŮ.BYDLÍM TADY PŮL ROKU A OSTATNÍ PŘES ROK A TAK SE CÍTÍM POŠKOZENÁ.NEBZLA NÁM PŘEDLOŽENA ANI ŽÁDNÁ FAKTURA A ANI TADY NEJSOU ŽÁDNÉ ROZPISY ZÁLOH.1.7.SPRÁVCE VŠE PŘEDAL NOVÉ FIRMĚ,KTERÁ MÁ OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU A VÝKONU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ.NEVÍM ZDA SPRÁVCE MUSÍ DÁT VLASTNÍKOVI PODEPSAT NĚJAKOU SMLOUVU ,JELIKOŽ NEMÁM ŽÁDNÉ STANOVY V RUCE TAK SE NEMÁM ČÍM BRÁNIT A NEVÍM JAK POSTUPOVAT DÁL.PŘEDEEM DĚKUJI ZA VAŠÍ ODPOVĚD.

Odpověď

Dobrý den,

podle zákona o vlastnictví bytů je společenství vlastníků bytových jednotek oprávněno rozhodovat o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu (viz. ustanovení § 9a odst. 2 citovaného zákona). Takovéto rozhodnutí přijímá shromáždění vlastníků tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů (viz. ustanovení § 11 odst. 4 cit. zákona). Zákon tak nevylučuje, aby si společenství odhlasovalo jiný klíč účtování cen služeb, než jaký představuje podlahová plocha jednotek s výjimkou případů, kdy způsob účtování stanoví "natvrdo" zvláštní právní předpis. Pokud je mi známo, tak v případě tepla a teplé užitkové vody upravují rozúčtování vyhlášky č. 372/2001 Sb. a č. 194/2007 Sb., ostatní si zpravidla společenství dá do stanov (které si doporučuji vyžádat), či si režim odhlasuje ve výše uvedeném režimu.

Ohledně správcovské společnosti - je celkem obvyklé, že si společenství vlastníků najme na praktické zajištění chodu společenství profesionální "správcovskou firmu" jelikož zpravidla nemá nikdo ve společenství chuť, dovednosti či znalosti k tomu, aby si společenství tyto věci řešilo "vlastními lidmi". Smlouvu se správcovskou společností uzavírá společenství, nikoliv jednotliví vlastníci bytových jednotek.

V případě potřeby doporučuji konzultovat tuto problematiku s organizací specializovanou na problematiku společenství vlastníků jednotek, jako je např. Společenství bytových družstev a společenství vlastníků (www.bytova-druzstva.cz).

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.