Vystěhování dcery z družstevního bytu

Dotaz ze dne 3. 7. 2015 23:05.

Otázka

Dobrý den,

jakým způsobem je možné vystěhovat dceru z družstevního bytu? Dceři je 40 let, matce je 65 let. Doma jsou velké vzájemné neshody, špatná komunikace. byt má splacenou anuitu. Matka dceru požádala v prosinci o vystěhování do konce června 2015, dcera si balila přes dva měsíce, dělala naschvály a nakonec se nevystěhovala. Je tedy možné toto řešit soudně žalobou na vyklizení a je potřeba souhlas družstva? Trvalý pobyt má také zatím v bytě u matky. Co je potřeba doložit za dokumenty k žalobě? Děkuji za odpověď, matka je již zoufalá, dcera se ji jen směje do očí.

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že jde o situaci, kdy jedinou členkou družstva a nájemkyní dotčeného bytu (předpokládám, že zatím nedošlo k převodu do osobního vlastnictví) je matka. V takovéto situaci zřejmě dcera pobývá v dotčeném bytě pouze na základě souhlasu k bytu oprávněné osoby, což je zde matka coby nájemkyně. Nepředpokládám tedy, že by šlo o zvláštní situaci, kdy by matka měla vůči dceři v tomto věku stále vyživovací povinnost. Pokud matka souhlas odvolala a dcera se přesto odmítá vystěhovat, lze dceři zaslat předžalobní upomínku (předat osobně proti podpisu či poslat poštou do vlastních rukou) a následně po sedmi dnech lze podat žalobu na vyklizení dcery s tím, že základní kostra žaloby bude o tom, že osobou oprávněnou k bytu je dle nájemní smlouvy pouze matka, dospělá dcera v bytě bydlela (po skončení vyživovací povinnosti) pouze na základě souhlasu matky, která se rozhodla (může a nemusí být vhodné rozvádět proč) svůj souhlas v prosinci 2014 odvolat, nicméně dcera se v přiměřené lhůtě nevystěhovala. Postoj družstva ani údaj o trvalém pobytu zde není podstatný.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte. Nemůže-li si matka dovolit právní pomoc a na samostatné sepsání žaloby se necítí, může buď zkusit požádat o právní zastoupení soud či českou advokátní komoru, popřípadě může využít opět služeb občanských poraden (můžeme konkrétněji poradit k tomu, co by žaloba měla obsahovat, respektive s námi lze konzultovat text, který si pro soud připravila - sepisování či zastupování ve sporu však poradny nenabízí - to je předmětem činnosti advokátů wwww.cak.cz).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.