Jak vystěhovat bývalou přítelkyni z bytu

Dotaz ze dne 20. 4. 2015 17:03.

Otázka

Dobrý den, už třetí rok bydlím s bývalou přítelkyní a její dcerou v pronájmu. Už od minulého roku řešíme její vystěhování z bytu. Ale z její strany se stále nic neděje, využívá toho, že jí nemůžu vyhodit a k ničemu se nemá. V bytě mám nájemní smlouvu na své jméno, kde není napsaná. Nemá tady ani trvalé bydliště nic. Půlku nájmu platí, ale to byla pouze ústní dohoda mezi námi. Jak mám docílit jejího vystěhování, abych nadále mohl bydlet tam kde ted a nemusel se stěhovat i já? Abych měl opravdu jistotu, že odejde. Děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

pokud není věc možné řešit domluvou a původně ve Vašem bytě bydlela na základě Vašeho ústního souhlasu coby členka Vaší domácnosti, je třeba písemně souhlas odvolat a vyzvat ji, aby si v přiměřené lhůtě (14 dnů, měsíc..) zajistila jiné bydlení a odstěhovala se z bytu, který po odvolání souhlasu Vás, coby jediného nájemce, nemá již právo dále užívat s tím, že v opačném případě budete věc řešit soudně, což bude znamenat, že se bude muset nejen vystěhovat, ale rovněž bude povinna hradit nemalé částky nákladů řízení. Na kopii listiny si buď od ní nechte podepsat převzetí s uvedením data, nebo jí raději listinu zašlete do vlastních rukou s dodejkou.

Pokud se ani po této výzvě nevystěhujete, zašlete jí předžalobní upomínku (http://finance.idnes.cz/vzor-predzalobni-vyzvy-podle-142a-obcanskeho-zakoniku-pde-/pravo.aspx?c=A130109_085115_pravo_vr) a po sedmi dnech od odeslání můžete podat k soudu žalobu na vyklizení.

Správně tušíte, že pokud se těchto listin nezalekne, bude soudní řešení věci trvat relativně dlouho (přinejlepším v řádu měsíců), nicméně jinou právně zcela čistou variantu vyřešení sporu nemáte a čím dříve se do tohoto pustíte, tím dříve se situace může vyřešit (a s trochou štěstí se dříve zalekne a byt opustí).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.