darování bytu

Dotaz ze dne 27. 1. 2015 17:05.

Otázka

Dobrý den,chci se zeptat jestli má můj Manžel nárok na družstevní byt,který jsem koupila sama a máme bezpodílové vlastnictví manželů byt se bude převádět do ov a ráda bych jej darovala své vnučce,Děkuji hezký den

Odpověď

Dobrý den,

ve Vaší situaci je stěžejní, zda jste členskou bytového družstva pouze Vy (typicky pokud jste členský podíl a nájem družstevního bytu měla již před uzavřením manželství) nebo jste členy s manželem oba dva.

Nejvyšší soud totiž v minulosti dovodil v jeho rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 1889/2004: "Je-li členem bytového družstva jen jeden z manželů jako společných nájemců bytu, pak je družstvo povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu podle zákona o vlastnictví bytů jen s ním. Byt takto převedený nebude součástí společného jmění manželů."

Jinými slovy - v případě kdy byste byla jedinou členkou bytového družstva, byt by měl být převeden pouze do Vašeho osobního vlastnictví. Současně by tak nic nemělo bránit tomu, abyste bezúplatně převedla svůj členský podíl na vnučku.

Trochu jiná situace by nastala, pokud byste byli členy družstva s manželem oba dva. Tehdy by mělo dojít k převodu bytové jednotky do Vašeho společného jmění manželů. A současně by budoucí převod členského podílu na Vaší vnučku vyžadoval souhlas Vás i manžela.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou