platba

Dotaz ze dne 2. 1. 2015 16:17.

Otázka

Dobrý den chtěl bych se zeptat platím komunální odpad na mé trvalé adrese a vlastním dum v jiném městě a chtějí pomně tam platit odpad musím ho platit děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, stanovuje obcím povinnost shromažďovat, sběr, přepravovat, třídit, využívat a odstraňovat komunální odpad, za což je obec oprávněna vybírat úhradu. Zákon dává obcím možnost rozhodnout se, zda tuto úhradu bude vybírat na základě smlouvy uzavřené s každou fyzickou osobou, nebo zda úhradu bude vybírat formou poplatku za komunální odpad nebo formou místního poplatku. Z Vašeho dotazu není zřejmé, jakým způsobem byla stanovena úhrada za odpad ve Vašem případě.

Úhrada vyžadovaná na základě smlouvy s fyzickou osobou se řídí touto smlouvou. Podmínky pro uzavření smlouvy stanovuje zpravidla zastupitelstvo dané obce. Pokud by šlo o Váš případ, doporučovala bych podívat se přímo do smlouvy a do příslušné vyhlášky obce, jaké jsou dány podmínky pro hrazení úhrady za odpad a podle toho jednat s obcí.

Je-li úhrada za odpad dána jako poplatek za komunální odpad, pak zákon o odpadech stanovuje, aby si obce tento poplatek upravily v obecně závazné vyhlášce. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad - kdo je takovou osobou, měla by upravovat právě zmíněná vyhláška.

Třetí variantou je místní poplatek za odpad upravený zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Tento zákon stanoví, že poplatek platí nejen fyzická osoba, která má v obci hlášen trvalý pobyt, ale např. i fyzická osoba, která má v obci rodinný dům, v němž není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobyt ( a to poplatek ve výši odpovídající jedné osobě).

Z výše uvedeného je tedy možné, že jste povinen hradit dvojí úhradu za komunální odpad. Doporučovala bych však podívat se do příslušných obecních předpisů, zda jste opravdu povinen hradit úhradu v místě nemovitosti, popř. zda by se na Vás nevztahovala nějaká výjimka.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou