osvc a prispevek na bydleni me maminky .

Dotaz ze dne 1. 1. 2015 11:03.

Otázka

Dobry den rad bych se optal budu asi od brezna 2015 osvc momentalne jsem na urade prace ve spolecne domacnosti s maminkou ktera ma duchod 5200 a bere od statu prispevek na bydleni ve vysi 4800 ,pokud se odhlasim z uardu prace ,a budu podnikat budou se zapocitavat me prijmy i kdyz nic nevydelam v prvnim mesici ,a ona nedostane ten prispevek jak ,.udelat aby maminka brala prispevek dal a ja bych mohl podnikat a bydlet v spolecne domacnosti spolu ,.dfohromady ,.dekuj

Odpověď

Dobrý den,

při posuzování nároku na příspěvek na bydlení se vychází z příjmů osob, které jsou přihlášeny v daném bytě k trvalému pobytu (tzv. společně posuzované osoby). Zda tyto osoby vedou společnou domácnost, se nezkoumá. Pokud byste tedy neměl v bytě své maminky hlášen trvalý pobyt, pak by se Vaše příjmy pro nárok na příspěvek na bydlení nezapočítávaly.

Pokud však v bytě maminky máte hlášen trvalý pobyt a budete OSVČ, budou se do příjmů společně posuzovaných osob započítávat i Vaše příjmy. U OSVČ se vychází z příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (tj. daňové přiznání za rok 2013). Jelikož Vy teprve v březnu tohoto roku začnete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, nemáte žádné příjmy doložitelné daňovým přiznáním, bude se tedy vycházet z fiktivního příjmu. Tento fiktivní příjem se stanoví jako 25% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se příspěvek na bydlení přiznává. To znamená, že se Vám bude započítávat příjem ve výši 6 200 Kč měsíčně.

Zda budete mít s tímto příjmem, který bude započítáván spolu s důchodem maminky (máte-li trvalý pobyt hlášen v tomto bytě), nárok na příspěvek na bydlení, záleží na nákladech spojených s bydlením a na normativních nákladech daných státem. Orientační výpočet výše příspěvku na bydlení lze vypočítat na www.vyplata.cz - sekce Výpočty a Výše příspěvku na bydlení.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu s. Společnou cestou