Nájemní bydlení

Dotaz ze dne 12. 11. 2014 15:15.

Otázka

Dobrý den,

s přítelem jsme před 13 lety získali byt od magistrátu s tím, že on je uvedený jako nájemce a já se synem: " ke dni uzavření nájemní smlouvy jsou příslušníky domácnosti společných nájemců dále uvedené osoby, které se současně s ním do bytu nastěhují..". Uvedena jsem jako družka.Vyplňovala jsem spoustu formulářů a pokud bychom se tam nenastěhovali s přítelem, tak velký byt by nedostal. Žily tam potom s námi i jeho děti. Nyní jsme v bytě zůstali sami. Přítel se seznámil s vdanou paní, která má ještě manžela a bydliště jinde. Chce abych se odstěhovala a ona se tam přistěhovala s dětmi. Vím, že by musel podat žalobu na vystěhování, pokud bych odmítla se odstěhovat. Já se ovšem rozhodla si pronajmout byt. Musím se nějakým způsobem na magistrátu odhlásit, nechci tam už figurovat, pokud tam ve skutečnosti nebudu a mám možnost získat na žádost byt od magistrátu? Musí tam nahlásit nové osoby? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

samozřejmě máte možnost pronajímateli oznámit, že jste se z bytu odstěhovala, nicméně v principu jde o povinnost nájemce, kterým je Váš přítel (stejně tak je na něm, aby nahlásil osoby nové). Jinak řečeno, je pouze na Vás, zda změnu magistrátu (přesněji řečeno správní firmě, která nepochybně tuto agendu v praxi zajišťuje) nahlásíte "navíc", či nikoliv.

Hlášení osob v bytě je třeba odlišit od změny trvalého pobytu, tu neřeší pronajímatel, ale evidence obyvatel (součást obecního úřadu, ale zcela jiná agenda). Jde o údaj, který nijak nesouvisí s faktickým užíváním bytu, ale je podstatný z administrativního hlediska a rovněž pro doručování pošty (pokud nenahlásíte jinou adresu trvalého pobytu, tzv. doručovací adresu, nebo si nezřídíte datovou schránku, bude stát vycházet z toho, že je "Váš problém" zda se úřední pošta zaslaná na trvalý pobyt fakticky dostane do Vašich rukou či nikoliv - až na výjimky se má pošta za doručenou tím, že si ji nevyzvednete). K hlášení trvalého pobytu však budete potřebovat předložit novou nájemní smlouvu (nebo souhlas vlastníka či nájemce), takže pokud by došlo k mezidobí, kdy již nebudete bydlet na adrese trvalého pobytu, ale ještě nebudete mít možnost nahlásit trvalý pobyt na aktuální adresu, lze důrazně doporučit zajít na evidenci obyvatel podle posledního trvalého pobytu a vyplnit formulář na nahlášení doručovací adresy nebo si zřídit datovou schránku (datovou schránku Vám bezplatně zřídí na jakémkoliv czechpointu).

Co se týče možnosti získání bytu od obce/magistrátu, lze doporučit zkontaktovat úřad dle Vašeho aktuálního bydliště a informovat se, jaká je situace s byty - neexistuje zde žádný všeobecný zákon, který by předepisoval, že obec musí mít nějaké byty a musí s nimi nějakým způsobem nakládat. Některé obce tak svůj bytový fond dělí na různé skupiny, kdy např. část slouží pro potřeby obce (ubytování zaměstnanců a "strategických" osob), část pro sociální bydlení (v rámci kterého se mohou rozlišovat různé skupiny) a část může být určena pro zcela komerční pronájem na principu "kdo dá nejvíc", ale v zásadě nic obci nebrání, aby své byty prodala či se chovala zcela komerčně s tím, že sociální bydlení není její problém (svého času se jeden nejmenovaný starosta vyjádřil v duchu, že se sociálně slabí mají přestěhovat do jiných měst).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.