Mám nárok na nějaké soc.dávky?

Dotaz ze dne 14. 7. 2014 13:45.

Otázka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, 13.7.2014 mi skončila mateřská - syn dovršil 3 let.Práci prozatím nemám,budu mít nějaký nárok na vyplácení s ÚP nebo sociální dávky? Žiju v bytě kde mám i trvalý pobyt,se dvěma nezletilými dětmi a synem který už má příjem,navíc tady má stále trvalé bydliště dcera,která tady již rok nebydlí,má rovněž vlastní příjem.Budou její plat započítávat do případných dávek a jak to vyřešit když už tady nebydlí,ale prozatím nemá změnu bydliště?

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste se v mezidobí zkusila registrovat na úřadu práce, pravděpodobně jste již byla informována, že si můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti na základě započtení doby péče o dítě mladší čtyř let. V takovéto situaci (registrace bez 12 měsíců doby důchodového pojištění získaného výdělečnou činností, přičemž registraci na ÚP bezprostředně předchází péče o dítě), se výše podpory stanoví zvláštní sazbou, která aktuálně je 3 694 Kč první dva měsíce, 2 955 Kč třetí a čtvrtý měsíc 2 709 Kč pátý měsíc (popřípadě déle, pokud má uchazeč o zaměstnání vzhledem k věku nárok na více než pět měsíců podpory).

Z hlediska ostatních sociálních dávek uvádíte, že bydlíte ve společné domácnosti se zletilým synem a nezmiňujete nic o výši jeho příjmu, takže je obtížné posoudit, na jaké dávky byste měla reálný nárok. Pokud jde o dceru, která již s Vámi společnou domácnost nevede, ale má u Vás stále trvalý pobyt, záleží na typu dávek, které řešíme.

1) Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení

Jde o dávky ze dvou různých systémů (státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi), ale coby dávky na bydlení mají zvláštní pravidlo pro určení společně posuzovaných osob - vychází se v první řadě z toho, kdo má v bytě hlášen trvalý pobyt, nicméně lze žádat o vyloučení osob, které prokazatelně v dotčeném bytě více než tři měsíce nežijí - pokud by u Vás vzhledem k příjmu / nákladům na bydlení přicházela v úvahu některá z těchto dávek, mohla byste požádat o to, aby dcera byla vyloučena z okruhu společně posuzovaných osob a pokud možno doložila, že dcera byla odhlášena z dotčeného bytu a ideálně prokázala, že bydlí někde jinde (např. dceřina nájemní smlouva, či potvrzení od jejího pronajímatele). V případě potřeby se můžete zkusit informovat přímo na místně příslušném pracovišti Úřadu práce, jaké doklady chtějí, aby dceru bez větších komplikací z okruhu společně posuzovaných osob vyloučili.

2) Ostatní dávky státní sociální podpory (v popsané situaci teoreticky přídavky na děti)

Mám-li informaci o tom, že Váš syn již má příjem, chápat tak, že ukončil studium a řádně pracuje, tak není důvod ho posuzovat společně s Vám, v systému státní sociální podpory se vychází ze společného posuzování rodičů a nezaopatřených dětí (a dle výše uvedeného předpokládám, že Váš syn již není nezaopatřený).

3) Pomoc v hmotné nouzi

U dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi) je okruh společně posuzovaných osob širší - zde bude s Vámi společně posuzován zletilý zaopatřený syn, pakliže spolu žijete ve společné domácnosti. Teprve na základě započtení jeho příjmu lze začít posuzovat, zda-li byste měla možnost získat výše uvedené dávky (příspěvek na živobytí je modernější a podstatně složitější forma dorovnání do životního minima - životní minimum je zde však pouze výchozí hodnota a dorovnání dle dalších okolností může probíhat do vyšších či i nižších částek).

Z hlediska dalších informací o zmiňovaných dávkách si Vás dovoluji odkázat na stránky: http://portal.mpsv.cz/soc, popřípadě svůj dotaz upřesněte či doplňte o bližší informace.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.