Platba za údržbu pozemku, který není majetkem SVJ

Dotaz ze dne 30. 5. 2014 19:28.

Otázka

Dobrý den, již od roku 2007 platí SVJ, jejímž jsem členem, vysoké platby za údržbu pozemku (mj dovoz kamenů atd) , který se nachází vedle domu, ale není majetkem SVJ. Pověřený vlastník (resp označení funkce dle NOZ) blokuje jakékoliv informace k této záležitosti. Mohu přestat platit tuto údržbu nebo je to tak, že když už jsem v minulosti zálohy na údržbu platila, tak musím stále.... děkuji předem :)

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu vyplývá, že jste členem společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), které není vlastníkem pozemku přilehlého k budově, kde se SVJ nachází. SVJ na tento pozemek vynakládá prostředky, ale neuvádíte žádné bližší informace (zda jde např. o pozemek určený ke společnému užívání vlastníky jednotek, či plnící jinou funkci ve prospěch domu jako celku) a zřejmě Vám není známo na základě jakých právních vztahů SVJ tímto způsobem k pozemku přistupuje.

SVJ je účelový právní subjekt, který je oprávněn pouze k činnosti odpovídající jeho účelu. Neznáme bližší podrobnosti, nicméně pokud se jedná o pozemek bezprostředně sousedící, nelze zřejmě vyloučit, že popsaná činnost (netušíme na základě jakého smluvního vztahu), může do působnosti SVJ spadat. Není např. nic výjimečného, že se v rámci privatizace na vlastníky jednotek převedla zastavěná plocha, ale "předzahrádky", přístupové cesty či např. parkovací plochy má SVJ od obce toliko v pronájmu.

V žádném případě nelze doporučit, abyste si na základě vlastního rozhodnutí ponížila předepsané platby. Nepochybně vychází z rozhodnutí SVJ, které nebylo doposud právně zpochybněno a jak bylo výše uvedeno, není v žádném případě bez dalšího možné konstatovat, že SVJ dotčené náklady vynakládá v rozporu se svým účelem a nemělo by je rozúčtovávat vlastníkům jednotek.

Nereaguje-li pověřený vlastník (NOZ používá termín předseda společenství vlastníků) na Vaši žádost o vysvětlení vztahu SVJ k dotčeným nákladům, lze doporučit řešit situaci na úrovní shromáždění, které má samozřejmě právo požadovat vysvětlení, předložení příslušných podkladů, odvolání předsedy atd. Doporučit lze samozřejmě i prostudování stanov SVJ, které potenciálně může přiznávat práva, které by ve Vaší situaci bylo možné využít.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou