zákonný úrok z kauce

Dotaz ze dne 11. 4. 2014 11:06.

Otázka

Dobrý den,měla bych otázku na zákonný úrok z kauce.Kauci jsme složili v červenci roku 2011,ve výši 13 000Kč.Úrok nebyl dojednán.Nájemní smlouva nám končí 30.6.2011,ale možná se odstěhujeme dříve.Můžete mi prosím sdělit,na jaký zákonný úrok máme právo?Ráda bych věděla i výši měsíčního zákonného úroku,právě pro případ,že bychom se stěhovali třeba o měsíc dříve. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

zřejmě řešíte ustanovení § 2254 Nového občanského zákoníku, které v druhém odstavci uvádí, že při skončení nájmu má nájemce právo na úroky z jistoty "alespoň ve výši zákonné sazby". Prováděcí přepisy zatím žádnou zákonnou sazbu nestanoví, takže si maximálně můžeme vypomoci ustanovením § 1802, podle kterého se v případě, kdy zákonné úroky nejsou stanoveny, platí "obvyklé úroky" podle bank v daném místě a čase.

Jde tedy o ustanovení dosti nejasné co určení konkrétní výše nároku a vesměs se v současnosti doporučuje pronajímatelům poskytnout úroky podle toho, co bylo připsáno na účtu, na kterém měli "kauci" uloženu, ale nelze vyloučit, že nájemce by požadoval doplatek s tím, že dle jeho názoru byla ve srovnání se sazbou obvyklou nižší. Nepochybně není povinností pronajímatele být 100 % orientován na bankovním trhu co do výše úroků, takže lze předpokládat, že soudy nebudou řešit drobné odchylky od jakéhosi průměru, ale zda sazba nevybočuje z určitého obvyklého rozmezí. Samozřejmě až soudní praxe ve výsledku ukáže, jak "správně" dotčené ustanovení vykládat.

V dotazu zmiňujete, že se možná budete stěhovat o měsíc dříve. Jen pro úplnost si dovoluji poznamenat, že by takové dřívější skončení nájmu mělo být podloženo dohodou a řádným předáním bytu včetně předávacího protokolu. Bez příslušných listin by se mohlo stát, že by pronajímatel požadoval řádnou úhradu nájemného až do skončení výpovědní doby a to bez ohledu na skutečnost, že byt nebyl užíván.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.