příspěvek na bydlení

Dotaz ze dne 20. 7. 2013 09:15.

Otázka

dobrý den, bydlím v bytě v os. vl. s roční dcerou, jsem na MD, přítel s námi nebydlí ani nepřispívá na bydlení, jen u mě měl dluh, který "splatil" uhrazením záloh na elektřinu + doplatek za ní a plyn, musíme sepsat nějakou dohodu, aby toto bylo uznáno u ÚP při žádosti o příspěvek na bydlení? (bydlíme v obci nad 100 tis. obyv., rodič. příspěvek mám 7600,-Kč)

děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení se vychází z příjmů posuzovaných osob a z průměrných nákladů na bydlení zaplacených za předchozí kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na něž je podávána žádost, přičemž v žádosti o příspěvek ani podpůrných dokladech se neuvádí, kdo tyto náklady na bydlení uhradil.

Za příjem pro účely posouzení nároku na příspěvek na bydlení se považuje příjem ze zaměstnání, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, přijaté výživné atd., a to u všech společně posuzovaných osob (osoby, které mají v daném bytě trvalé bydliště). Částka, kterou uhradil Váš přítel na zálohy jako splátku dluhu, není podle zákona o státní sociální podpoře příjmem, který byste musela dokládat do žádosti o dávku.

Ve svém dotaze nejspíše narážíte na problematiku zastavení výplaty příspěvku na bydlení, kdy náklady na bydlení uhradila jiná osoba než žadatel o dávku. Je pravdou, že v loňském roce některé úřady práce zastavily výplatu příspěvku na bydlení právě z důvodu, že náklady na bydlení byly zaplaceny jinou osobou, než byl žadatel nebo společně posuzovaná osoba. Nejvyšší správní soud ČR i Veřejný ochránce práv tento postup kritizovali a odůvodňovali tak, že zákon žádnou podmínku ohledně způsobu platby nákladů nestanovuje. Podstatnou je skutečnost, že uhrazení nákladů zasahuje do finanční sféry žadatele o dávku. V případech, kterými se Nejvyšší správní soud ČR i ombudsman zabývaly, šlo o to, že žadatelé o dávku fakticky uhradily náklady tomu, kdo ze svého účtu odesílal platbu za nájemné a služby spojené s nájmem. Proto částka uhrazená jinou osobu nemůže být považovaná za příjem žadatele a tudíž započítávána do příjmů žadatele o dávku. Vaše situace je trochu odlišná v tom, že přítel Vám splácel dluh formou úhrady nákladů na služby spojené s užíváním bytu. Určitá analogie by se zde dala najít a v případě, kdy by Vám úřad práce dávku odmítl přiznat, bylo by možné zkusit se bránit.

V dotaze píšete, že Váš přítel již dluh splatil, a tedy nadále budete náklady na bydlení hradit Vy sama, s největší pravděpodobností ke komplikacím s tímto spojenými nedojde.

Pokud si chcete spočítat, zda máte nárok na příspěvek na bydlení, můžete využít např. kalkulačku na http://www.vyplata.cz/vypocty/vypocet-vyse-prispevku-na-bydleni.php?stayform=true .

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou