jak platit do fondu oprav

Dotaz ze dne 31. 1. 2008 13:54.

Otázka

V naší SVJ platí do fondu oprav všechny byty stejnou částku bez ohledu na velikosti plochy bytu tedy čl. podílu. Samozřejmě vlastníkům s menším podílem se to nelíbí a chtějí změnu aby příspěvek byl podle jeho velikosti. Stav přežívá už ze 70 let, kdy byty byly družstevní. Změna aby výše poplatku byla podle velikosti členského podílu je obtížná. Při hlasování malé byty nikdy velké napřehlasují /hlasy se přepočítavají na členský podíl/. Čili jak se to hodí. Stejná částka se musí platit, ale rozhodovací právo velké byty mají větší. Existuje vůbec nějaká možnost aby byla možná změna ze současného stavu? Jak mají menší byty postupovat? Poslední možnost je ale soud, protože dobrovolně se nedohodneme. Děkuji za odpověď S pozdravem Navrátil

Odpověď

Dobrý den, zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictvím bytů uvádí: „Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu. Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek.“ Z tohoto plyne, že ze zákona se přispívá podle velikosti podílu, jen dohodou lze přispívat jinak. Dohoda znamená, že se na tom shodnou všichni vlastníci. Podle výkladu ministerstva pro místní rozvoj nespadá rozhodování o výši příspěvku do fondu oprav do ani působnosti stanov ani do působnosti shromáždění SVJ. Je nutné buď uzavřít dohodu se všemi vlastníky nebo se postupuje podle velikosti spoluvlastnického podílu. Doporučujeme písem,ně vyzvat představenstvo SVJ, aby sdělilo výši příspěvku do fondu oprav podle velikosti spoluvlastnického podílu. Pokud tak neučiní, máte dvě možnosti – buď požádat o určení soud, nebo začít platit příspěvek podle svého odhadu s tím, že SVJ to pravděpodobně začne řešit (dohodou nebo soudně). V konečném důsledku byste mohl požadovat vrácení bezdůvodného obohacení až za 3 roky zpětně. Za Občanskou poradnu Květa Kudová