rozvod

Dotaz ze dne 24. 1. 2008 13:58.

Otázka

Dobrý den,mám dotaz:Můžu se nějak bránit,když mi manžel při rozvodu sliboval,že mi ponechá družstevní byt(to byla podmínka rozvodu-v protokolu je to zaznamenáno) a teď mi to zapírá a nechce mi ho přepsat.Dohadujeme se už sedm let,teď chce vyplatit.Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den, pokud nelze dosáhnout dohody, máte možnost obrátit se na soud, aby určil, kdo z manželů bude nadále jako člen družstva nájemcem. Můžete upozornit, že během rozvodového řízení, slíbil, že Vám byt přenechá, ale tento fakt není směrodatný. Soud může rozhodnout, že budete nadále nájemcem Vy. Odděleně od práva nájmu se řeší hodnota členského podílu. Manžel má nárok na polovinu hodnoty tohoto podílu, pokud se nedohodnete jinak. Soud by mohl přihlédnout k tomu, že při vypořádání společného jmění manželovy připadla větší hodnota např. automobil, chata, kterou jste mu přenechala, s tím, že to vyváží hodnotu poloviny členského podílu. Pokud dosud nedošlo k vypořádání společného jmění, platí ohledně movitých věcí, že jsou ve vlastnictví toho manžela, který je po zániku společného jmění užíval pro potřebu svou či své rodiny. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných. Za Občanskou poradnu JM Květa Kudová