práva věcného břemene

Dotaz ze dne 3. 9. 2012 22:16.

Otázka

Dobrý den. Před několika lety jsem se nastěhoval do rodinného domu mé přítelkyně s tím, že spolu dožijeme. Ona mi zřídila věcné břemeno na dožití (společné užívání čtyřpokojového bytu a celé zahrady) s tím, že musím přispívat polovinou na režii celého domu. Ten má 2 bytové jednotky: větší pro nás a v menší bydlel bezplatně její bratr. Ten před dvěma roky zemřel. Byt po něm je dosud volný. V té době jsme se pro trvalé neshody rozešli: stravujeme se odděleně a já se snažím její společnost nevyhledávat: obývám jednu místnost, využívám v omezené míře jen koupelnu, protože z kuchyně a obýváku odnesla mé věci do sklepa, na zahradě mi nedovolí „starat se“ o záhony a keře, které jsem vysadil buď sám nebo společně. S ostatními věcmi, které mám uskladněny ve sklepě a na půdě bez mého vědomí manipuluje, dokonce některé bez mého vědomí vyházela do popelnic. K mým výhradám má jedinou odpověď: je to moje, můžu si tady dělat co chci. Za vším jsou její dospělé děti, které v nemovitosti tráví všechny víkendy, celé prázdniny a svátky; vnoučata říkají: jedeme na chatu. Za minulý rok mi vyšlo, že počet osob (návštěv) reprezentuje téměř dvě osoby trvale v nemovitosti žijící. Navíc se chovají jako by byly doma: používají bez mého vědomí mé osobní věci (např. nářadí). Moje děti mě kvůli tomu nenavštěvují, mé přátele dnes, jako novinku v znepříjemňování života, vykázala z domu. To vše s tím, že chtějí, abych se odstěhoval. Já ovšem nemám kam (finančně na tom nejsem dobře), navíc jsem v lokalitě vázán prací; a vzhledem k věku nemám moc šancí ji měnit. Zajímalo by mě následující: Zda lze právo užívání redukovat na pouhé právo vstupu (na zahradu, do kuchyně) nebo zda mohu požadovat vymezení určité části, kde se budu moci realizovat jako „zahrádkář“, či prostor pro nádobí v kuchyni apod. Zda musím platit polovinu nákladů na provoz, když z věcného břemene mohu užívat zhruba 20% a její děti, jak jsem zjistil, nepřispívají na „chatu“ ničím, ani prací Zda lze vynutit dohodu o frekvenci návštěv a jejich právech (např. aby nevstupovaly do sklepa, kde mám nářadí)

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v popsaném případě by bylo vhodné, abyste s listinou, na jejímž základě Vám bylo věcné břemeno zřízeno, vyhledal radu odborníka (advokáta pokud si ho můžete dovolit - www.cak.cz, nebo alespoň občanské poradny, pokud si advokáta dovolit nemůžete - www.obcanskeporadny.cz).

Do značné míry totiž může odpověď na Vaše otázky záviset na tom, co v této listině bylo či naopak nebylo stanoveno a co bylo jak formulováno (např. věcné břemeno bydlení v domě samo o sobě ještě neznamená oprávnění k zahradničení na zahradě).

Bude-li věcné břemeno určeno neurčitě a nebude možné dosáhnout dohody, zřejmě nezbude než situaci řešit soudně, přičemž soud by na jedné straně měl chránit Vaše právo řádného užívání věcného břemene, ale na druhé straně musí chránit i vlastnická práva Vaší bývalé přítelkyně pokud byste si osvojoval větší rozsah práv, než jaké je možné z věcného břemene dovodit (můžete se např. domáhat ochrany Vašich věcí, ale naopak přítelkyně se může domáhat toho, abyste množství věcí "skladovaných" v domě omezil, jelikož překračují odpovídající míru).

Vzhledem k popisu vztahů bych osobně ani nevylučoval úvahy o tom, zda-li by vzhledem k okolnostem nebylo oboustranně výhodné dohodou či soudním rozhodnutím věcné břemeno za patřičnou finanční náhradu (umožňující Vám řešit Vaši bytovou situaci) zrušit.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.