exekuce

Dotaz ze dne 26. 7. 2012 14:13.

Otázka

Dobrý den, můj dotaz se týká mého bratra. Moje matka prodala byt ve kterém bydlela společně s bratrem, který má soudem nařízené uxekuce. Já jsem jí pronajala byt který vlastním já, ale nechci aby můj bratr žil v mém bytě a ani aby ho navštěvoval, vzhledem k exekucím. Obávám se,že bratr bude chtít opět bydlet u matky. Mám nějakou možnost opatření proti tomu, aby matka bratra nechala bydlet v mém bytě a aby můj byt navštěvoval? Já osobně v bytě nebydlím. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud správně chápu situaci, tak mezi Vámi a Vaší matkou byla na předmětný byt uzavřena nájemní smlouva. V takovéto situaci musíme vycházet z ustanovení § 689 odst. 2 občanského zákoníku, které poměrně omezuje možnosti pronajímatele co do toho, koho smí nájemce do pronajatého bytu přijmout coby dalšího člena domácnosti.

Podle citovaného ustanovení si smí pronajímatel v nájemní smlouvě vyhradit, že nájemce potřebuje k přijetí další osoby do bytu jeho souhlas, ale toto omezení neplatí u osoby blízké. Váš bratr je vůči nájemci (své matce) osobou blízkou a tak Vás bohužel musím informovat, že i kdyby jste si do smlouvy vymínila, že matka nesmí bratra do domácnosti přijmout, šlo by o neplatné ustanovení.

V zásadě tak nezbývá, než se spolehnout na dobré slovo Vaší matky, či naopak hrát tvrdě, matce napsat smlouvu na dobu určitou (v praxi znám i smlouvy obnovované po měsíci) s tím, že jakmile zjistíte, že do bytu bratra pustila, tak jí smlouvu neprodloužíte a necháte ji (případně i s bratrem) vystěhovat "na ulici".

Z hlediska obav z exekuce by mělo být zdokumentováno, kým bylo vybavení bytu pořízeno a toto vybavení náležitě zdokumentováno v nájemní smlouvě a předávacím protokolu. V případě exekuce pak následně dokládat, že jde o součást vybavení pronajatého bytu a nikoliv o majetek dlužníka (bratra). Někdo pro tyto účely využívá i formy notářského zápisu o stavu pronajímaného bytu (stavu před tím, než se má bratr možnost přistěhovat).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.