darovani prav k druzstevnimu bytu

Dotaz ze dne 7. 5. 2012 12:35.

Otázka

Dobry den deda mi chce darovat druzstevni prava k bytu,on chtel do ustavu ale boji se ze by ho mohli vyhodit a tak chce doplnit smlouvu o neco jako vecne bremeno ze mu byt kdykoli k bydleni poskytnu,musim s timto za notarem ci advokatem nebo to muzu uvest jen do smlouvy o prevedeni druzstevnich prav a povinnosti kterou jsem stahl z internetu?a pak zajit na urad kvuli overeni podpisu. dekuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den, o darování v pravém slova smyslu nelze hovořit u členských práv k družstevnímu bytu. Zákon upravuje převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na jinou osobu. Tento převod může být úplatný (tj. za peníze) či bezúplatný.

K převodu práv a povinností spojených s členstvím lze skutečně použít některý ze vzorů této dohody, jež naleznete zcela běžně na internetu. Ze zákona není povinně vyžadováno pro tento úkon zastoupení advokátem či notářem. Zároveň není nutné, aby Vaše podpisy byly úředně ověřeny.

Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (ve Vašem případě dědečka) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.

Z výše uvedených informací vyplývá, že samotnému převodu členských práv a povinností z Vašeho dědečka na Vás nic nebrání. Trochu složitější však zůstává otázka zřízení věcného břemena tj. dědečkovo právo užívat byt až do své mrti.

Vzhledem k tomu že se jedná o družstevní byt, je jeho vlastníkem bytové družstvo nikoliv dědeček, bylo by možné zřízení věcného břemena pouze na základě souhlasu vlastníka tj. družstva. Podotýkám, že věcné břemeno se stává platným teprve po jeho zapsání do katastru nemovitostí. Zároveň by zřízené věcné břemeno přešlo automaticky na další budoucí nabyvatele členského podílu či vlastníky tj. i na Vás v případě že by došlo k převodu bytu do osobního vlastnictví. Ohledně smlouvy o zřízení věcného břemena Vám doporučuji její obsah nechat sepsat právníkem. Pečlivým vymezením práv plynoucích z věcného břemena je totiž možné předejít případným budoucím sporům.

V případě že by družstvo nedalo souhlas se zřízením věcného břemene, bylo by možné s dědečkem sepsat dohodu ve které byste se smluvně zavázal mu poskytnout doživotní užívání bytu. Tato smlouva by však byla ujednání pouze mezi vámi dvěma, nepřecházelo by na případné budoucí nabyvatele družstevního podílu nebo vlastníky. Dědeček tak nebude mít jistotu, že budete schopen/ochoten mu do budoucna zajistit doživotní užívání bytu. Překážkou by mohla být např. exekuce formou prodeje členského podílu či změna Vašich osobních poměrů.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou