dlužné nájemné při privatizaci

Dotaz ze dne 12. 4. 2012 23:47.

Otázka

Dobrý den. Náš dům jde do privatizace.Na stránkách města Brna jsou pravidla prodeje,kde je uvedeno,že kupující není povinen uhradit dlužné nájemné za neplatiče,neboť se jedná o dluh vůči městu,který kupující nepřebírá.Bohužel v oznámení o nabídce města Brna ke koupi nemovitosti je napsáno,že na svém zasedání schválilo prodej domovního celku za podmínky,že kupující před podpisem smlouvy uzavře s městskou částí smlouvu o postoupení pohledávky měst.části-dlužného nájemného a plateb za služby nájemců,bydlících v domě. Jsme bohužel dům se 150 byty a částka za neplatiče nebude malá.Můžeme se placení dluhů vyhnout?Nevím proč si dlužné nájemné město nevyřešilo samo.Není to jistě lehké,ale lze to.Navíc je zde předpoklad,že tito nájemníci nebudou platit své závazky ani nadále. Děkuji moc za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

nemohu posoudit, jak došlo k rozporu mezi informacemi na webových stránkách a příslušném usnesení (v tomto ohledu můžete požádat o vysvětlení městský úřad), ale obecně vzato je na městu (respektive jeho orgánech) za jakých podmínek bude či nebude svůj majetek prodávat. Nejde-li o rozpor typu Rada jednající v rozporu se závazným usnesením Zastupitelstva, je zcela v kompetenci města určit si podmínky prodeje či rozhodnout, že za stávající situace dotčenou nemovitost neprodá.

V dotčené situaci tudíž můžete zkusit s obcí vyjednávat, ale pokud jsou tyto podmínky konečné, nemáte bohužel jinou možnost, než tyto podmínky přijmout, nebo koupi nemovitosti odmítnout. V principu lze doporučit uvažovat ekonomicky a zvážit, zda je "privatizační" cena i při připočtení dluhů (a s ohledem na jejich předpokládanou (ne)vymahatelnost) výhodná ve srovnání s koupí nemovitosti za "tržní" cenu či nikoliv.

Na otázku "proč" je velmi snadná odpověď - pro město je to takto jednodušší a má své peníze jisté.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.