Příspěvek na bydlení

Dotaz ze dne 21. 2. 2012 20:31.

Otázka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak byl počítána výše příspěvku do roku 2007? Kdesi jsem vyčetla, že souvisel pouze z výší životního minima. Moc tomu nerozumím :-( Dnes je to tak, že se od sebe odečtou skutečné příjmy (které jsou násobeny koeficientem 0,30 popř. 0,35) a skutečné výdaje. Takže před rokem 2007 to bylo jak? Prosím o radu?

Děkuji

S pozdravem

Odpověď

Dobrý den, podmínky, které je potřeba splnit pro přiznání příspěvku na bydlení upravuje od samého počátku existence této dávky zákon č. 117/1995 Sb. o dávkách státní sociální podpory, konkrétně § 24 tohoto zákona..

Jedná se o dávku, na kterou má dle aktuální právní úpravy nárok vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (náklady je možné uznat jen do výše tzv. normativních nákladů). Aktuální informace o této dávce naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/2

Podíváme-li se na znění § 24 odst.1 zákona o státní sociální podpoře před rokem 2007 zjistíme, že: „Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu (§ 3), jestliže rozhodný příjem v rodině je nižší než částka součinu životního minima rodiny a koeficientu 1,60. Za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního právního předpisu.“

Výše dávky se pak stanovila jako rozdíl částky nákladů na domácnost rodiny a podílem, v jehož čitateli je součin částky nákladů na domácnost a rozhodných příjmů rodiny a jmenovateli součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,6 (dále do minulosti šlo o koeficient 1,4).

Z uvedených informací tedy vyplývá, že před rokem 2007 se skutečně při posuzování vzniku nároku na tuto dávku i při určování její výše vycházeno z poměru nákladů a příjmů k životnímu minimu. V současnosti se u této dávky životní minimum rodiny neřeší a příjmy se poměřují s náklady a tzv. normativními náklady. Rozhodující význam zde mají právě tzv. normativní náklady, které zde určují, jaké maximální výše nákladů na bydlení lze uznat. Použití těchto normativních nákladů místo životního minima upraveného o koeficient má za cíl lépe respektovat odlišnosti v nákladech v závislosti na typu bydlení (náklady v "obyčejném" nájmu X náklady družstevníků) i v závislosti na lokalitě (náklady bydlení ve velkých městech jsou jiné než v menších městech či na vesnici).

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová a Ondřej Načeradský

Občanská poradna o. s. Společnou cestou