zrušení a přehlasit trvalý pobyt a příspěvek na bydlení

Dotaz ze dne 20. 2. 2012 15:32.

Otázka

Dobrý den, chtěla bych se optat a poprosit touhle cestou o radu. Bydlím v bytě 2+1 ale je to pro mě malý kvůli dětem a nájemné je moc velké.mám v něm hlášený trvalý pobyt a pobírám na něj i příspěvek na bydlení jelikož jsem samoživitelka. Ale 1.3.2012 se mám stěhovat do většího do 3+1 za méně ale problém je ten že majitel toho nového bytů ještě není tak úplně majitelem protože je to v dědickém řízení a v tom případě mi nemůžou povolit trvalý pobyt v místě toho bytů a tím i nemůžu dostat příspěvek na bydlení protože k němu je potřeba trvalý pobyt. Tak jsem se chtěla optat co mám dělat,protože majitel současného bytů 2+1 mi jde zažádat o zrušení trvalého pobytů a tak přijdu o příspěvek ale v tom novém bytě hlášený trvalý pobyt nemůžu mít tedy když je to v dědickém řízení a tak jde nebo lze abych se nahlásila s trvalým pobytů na město jako na úřad a jestli budu moc v tom případě na dále pobírat příspěvek na bydlení??? Nebo jak se dá táhle situace řešit??

Odpověď

Dobrý den,

k pobírání příspěvku na bydlení je nezbytné mít trvalý pobyt hlášený tam, kde máte nájemní smlouvu, takže nemá smysl řešit, zda by např. nepomohlo nahlásit si tralý pobyt na obecní úřad (což ostatně v pravém smyslu nejde - adresa obecního úřadu se nedá nahlásit, zapíše se v situacích, kdy se někomu ruší aktuální adresa pobytu a dotčený si nenahlásí jinou). Z hlediska právní üpravy příspěvku na bydlení nelze absenci trvalého pobytu prominout, takže nelze počítat s tím, že by se tuto záležitost povedlo na oddělení dávek nějak "domluvit".

Osobně bych si spíše položil otázku, proč by nemělo být možné si nahlásit trvalý pobyt do bytu, kam se máte stěhovat.

Dědické řízení nepředstavuje "mrazničku", která by bránila nakládat s majetkem, který je předmětem dědictví. Nakládání s tímto majetkem se toliko "komplikuje", jelikož není zcela jasné, komu vlastně majetek patří a cílem je tak zachovat majetek ve více či méně nepoškozeném stavu. To ovšem neznamená, že by s tímto majetkem nebylo možné nakládat - pouze se omezuje jaké úkony lze dělat bez dalšího a jaké vyžadují zvláštní povolení, aby nedošlo k tomu, že dědictví "prohýří" někdo, kdo nakonec vůbec nemá dědidt. Pokud by s majetkem nebylo možné nakládat, tak by ostatně nebylo možné ani to, abyste se do bytu nastěhovala.

Máte-li se do bytu stěhovat, lze předpokládat, že jste již uzavřela či máte uzavřít nájemní smlouvu k danému bytu. Neznám podrobnosti daného dědického řízení, takže nevím, jestli zde dědictví správuje správce dědictví, jestli o povolení nájmu rozhodl soud (notář) či jak došlo k tomu, že se uzavřela či uzavírá nájemní smlouva, ale hlášení trvalého pobytu je ve srovnání s uzavřením nájemní smlouvy "drobnost" (z právního hlediska jde o primárně administrativní záznam, který sám o sobě nezakládá žádné oprávnění vůči nemovitosti či jejímu majiteli).

Stručně řečeno: je-li zde někdo oprávněn Vám podepsat nájemní smlouvu, není důvod, proč by Vám nebylo možné podepsat i souhlas s nahlášením trvalého pobytu. Kromě toho, pokud předložíte na evidenci obyvatel platnou nájemní smlouvu, měli by Vám do daného bytu zapsat trvalý pobyt bez toho, aby vyžadovali zvláštní souhlas (složitější situace nastává, pokud je v nájemní smlouvě uveden zákaz nahlášení trvalého pobytu - někdo si toto vykládá tak, že je třeba k nahlášení vedle nájemní smlouvy třeba ještě souhlas, jiní tak, že je takovýto zákaz pro evidenci obyvatel nezávazný).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte či upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.