obecní byt

Dotaz ze dne 19. 1. 2012 19:33.

Otázka

Dobrý den, s přítelem jsme bydleli ve státním bytě. Přítel byl nájemce a já jsem v bytě byla pouze zapsaná. Přítel se před týdnem odstěhoval, ale když byl na úřadě, bylo mu řečeno, že pokud budeme chtít přepsat byt na mě, příjdeme o něj. Ráda bych se zeptala, zda mám na přepsání nárok. Mám v bytě i trvalé bydliště. Druhý dotaz se týká privatizace. Mám nárok na privatizaci, když máme nájem na dobu určitou? Děkuji,

Odpověď

Dobrý den,

v současnosti již platí poněkud jiná pravidla pro přechod nájmu, než jaká se stihla v minulých letech vžít do povědomí.

V součastnosti platí pravidlo, že přechod nájmu bytu je pouze dočasný a zanikne nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu (trvalého opuštění bytu nájemcem). Výjimku zde mají pouze osoby starší 70 let a v omezeném rozsahu též osoby mladší 18 let, kterým nájem skončí nejpozději dnem, kdy dosáhnou věku 20 let.

Pokud tedy není obec ochotná Vás trvale zapsat jako nového nájemce (což je čistě věcí jejich rozhodnutí), tak na základě skutečnosti, že Váš přítel coby nájemce trvale opustil společnou domácnost, nelze dosáhnout trvalého nájmu pro Vás (předpokládám, že nejste osobou starší 70 let).

Údaj o trvalém pobytu nemá v tomto ohledu význam.

Pokud jde o možnost privatizace, záleží pouze na obci, jaké podmínky pro privatizaci nastaví. Z logiky věci nepředpokládám, že by se rozhodla privatizovat jen některé byty, ale obecně vzato nelze vyloučit, že nastaví pro různé kategorie nájemců různé podmínky za jakých mohou byt od obce získat.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.