Byl oprávněně zrušen trvalý pobyt?

Dotaz ze dne 11. 11. 2011 12:03.

Otázka

dobrý den, chci vědět, jestli obecní úřad postupoval správně ve věci: muž, který měl trvalý pobyt v domě své sestry, která je spolu s manželem majitelem nemovitosti, nastoupil do léčebného zařízení. po jeho nástupu na léčbu, požádal majitel nemovitosti o zrušení trvalého pobytu. na úřad přivedl svědky (nevíme o čem svědčili) a pobyt byl zrušen. muž pouze nastoupil léčbu s tím, že se po ukončení léčby vrátí zpět do místa trvalého pobytu. jak je možné, že byl pobyt zrušen? udělala úřednice chybu? muž neměl žádné problémy s exekucemi či jiné, aby bylo nutné odhlašovat. může druhý majitel nemovitosti nahlédnout do spisu o čem kdo a proč svědčil?

Odpověď

Dobrý den,

evidence obyvatel na obecním úřadě zruší údaj o trvalém pobytu, pokud o to požádá oprávněná osoba (což vlastník je) a je doloženo, že dotčená osoba (ten, komu se ruší údaj o trvalém pobytu):

a) nemá právní důvod užívat dotčený byt, b) dotčený byt fakticky neužívá.

V dotazu neuvádíte, na základě jakého právního důvodu užíval dotčený muž dům, který byl ve vlastnictví jeho sestry a švagra. Užíval-li dům pouze na základě jejich souhlasu, nelze vyloučit, že tento souhlas odvolali a tím mu zaniklo právo v domě bydlet. Ze skutečnosti, že v dané nemovitosti (domě) měl hlášen trvalý pobyt, mu žádné právo zde bydlet neplynulo.

Ohledně druhé podmínky je situace složitější. Neuvádíte, za jakých okolností dotčený muž nastoupil do léčebny, ani zda jsou v domě stále jeho věci či nikoliv. Můžeme předpokládat, že vlastníci podali úřadu situaci tak, že se dotčený muž z domu vystěhoval a zřejmě své tvrzení podložili svědeckými výpověďmi (můžeme jen hádat, co bylo jejich obsahem).

Účastníkem řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu je po podání návrhu i osoba, které má být údaj o trvalém pobytu zrušen, čímž se jí dává možnost, aby případně namítala, že některá z výše uvedených skutečností není naplněna a tudíž by jí trvalý pobyt neměl být zrušen. Na základě informací obsažených v dotazu není možné dovodit nic bližšího ohledně průběhu řízení a tak můžeme pouze hádat, zda a jak bylo dotčenému muži v rámci tohoto řízení doručováno, zaslal-li ve věci vyjádření a co bylo jeho obsahem, či co mu zaslání vyjádření znemožnilo.

Pokud by dotčený muž chtěl začít řešit zrušení údaje o trvalém pobytu (opakuji, že existence údaje o trvalém pobytu mu nezakládá právo v dotčeném domě bydlet), bylo by zřejmě vhodné v první fázi zajít na dotčený úřad, požádat o nahlédnutí do spisu a zjistit, jak se ve věci postupovalo. Bude-li to třeba, může se v této věci dotčený muž nechat zastoupit jinou osobou na základě odpovídajícím způsobem formulované plné moci.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.