Příspěvek na bydlení

Dotaz ze dne 25. 10. 2011 18:24.

Otázka

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,beru příspěvek na bydlení,jsem ev.na ÚP už přes 2 roky,mám 5letého syna a chci jít na rekvalifikaci.Prý mi opět začnou vyplácet podporu,tak se chci zeptat jestli to ovlivní příspěvek na nájem a sociální příplatek.Abych na tom nebyla hůř,než jsem?Předem děkuji za odpověď.Vypočítala bych si to na stránkách internetu,ale když se mě to zeptá na příjem za čtvrt. a pod.,tak nevím,co přesně spadá do príjmu,jestli i všechny ty dávky a alimetny?S pozdravem

Odpověď

Dobrý den, z Vámi uvedených informací vyplývá, že jste v evidenci na úřadu práce, přičemž Vám v současné době není vyplácena podpora v nezaměstnanosti ani podpora při rekvalifikaci.

Zajímá Vás, zda by případné vyplácení podpory v při rekvalifikaci mohlo ovlivnit nárok na příspěvek na bydlení a sociální příplatek.

Pochopila jsem, že mezi Vaše příjmy patří výše uvedené dávky a také výživné na dítě. Pokud se podíváme na okruh příjmů, které jsou rozhodné pro přiznání dávek státní sociální podpory mezi které patří právě Vámi uváděný příspěvek na bydlení a sociální příplatek, zjistíme, že mezi tyto příjmy jsou řazeny všechny Vaše příjmy tj. výživné, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a v budoucnu do nich bude spadat také vyplácena podpora při rekvalifikaci.

Nad rámec Vašeho dotazu doplní, že do okruhu těchto příjmů by patřil také přídavek na dítě (pokud byste ho měla pro Vaše dítě přiznaný). Přičemž rozhodným obdobím za který se zjišťuje příjem, je u příspěvku na bydlení i u sociálního příplatku období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. V praxi by to mohlo znamenat, že byste např. i v případě pobírá ní podpory při rekvalifikaci, mohla pobírat po určité období (tj. období po které by byly rozhodující příjmy z předchozího kalendářního čtvrtletí)stejnou výši příspěvku na bydlení i sociálního příplatku jako nyní.

Z výše uvedeného vyplývá, že podpora při rekvalifikaci, která by Vám měla být vyplácena může mít vliv na výši obou dávek, v krajním případě i na jejich přiznání či nepřiznání.

Pro větší představu uvedu příklad. Představme si rodinu, která se skládá z matky a dítěte do 6 let, které je z pohledu zákona o státní sociální podpoře dlouhodobě nemocné. Tato rodina žije v nájemním bytě v Praze. Měsíční náklady na bydlení činí 6.000,--Kč. Její příjmy, které jsou rozhodné pro posuzování vzniku nároku na příspěvek na bydlení, činí 5.600,--Kč. Za této situace by daná rodina měla nárok na příspěvek na bydlení ve výši 4.040,--Kč.

Pokud by matka získala podporu při rekvalifikaci ve výši např. 6.500,--Kč, což by znamenalo, že celkový příjem rodiny by nyní činil 12.100, výše příspěvku na bydlení by poklesla na 1.765,--Kč. Přesto by však tato rodina navzdory poklesu příspěvku na bydlení na celé situaci "vydělala" 4.225,--Kč. Což je rozdíl mezi původní výší příjmu a příspěvku (5 600 Kč + 4 040 Kč) a novým příjmem při pobírání podpory při rekvalifikaci a sníženým příspěvkem na bydlení (5 600 Kč + 6 500 Kč + 1 765 Kč).

Dosud jsem také nezmínila případný vliv nového výdělku (podpory při rekvalifikaci) na dávky pomoci v hmotné nouzi. O těch jste ve svém dotaze nepsala. Nicméně v případě že byste je pobírala tak by jejich případný pokles také nebyl „tak dramatický“, jelikož by se Vám z podpory při rekvalifikaci počítalo 80 % vyplácené částky podpory, přičemž by se Vám tento příjem dále snižoval o přiměřené náklady na bydlení. Za přiměřené náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné náklady na bydlení, nejvýše však do výše 30 % v Praze 35 % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob.

„Výhodnost“ pobírání podpory při rekvalifikaci by mohly trochu snižovat např. zvýšené náklady na dopravu. To by v realitě mohlo např. znamenat pravidelné dojíždění na rekvalifikační kurs, pokud by jízdné činilo polovinu vyplácené podpory.

Souhrnně lze tedy říct, že situace při které budete pobírat podporu při rekvalifikace by pro Vás měla být příznivější než ta stávající tj. bez vyplácené podpory.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou