Může exekutor dražit nemovitost u které není určeno vlastnictví?

Dotaz ze dne 16. 9. 2011 10:25.

Otázka

Dobrý den, vlastním RD a dlužím všeobecné zdravotní pojišťovně peníze. Byla mě na majetek podána exekuce u pana Vrány z Přerova. Pozemek pod mým RD vlastní pan Mrázek, který ho koupil v minulé dražbě. Je podána žaloba na určení vlastnictví mého RD a ješte nebylo rozhodnuto. Pan exekutor Vrána vydal v pohodě dražební výhlášku i dražební jednání cca za 14 dní. Má otázka zní : může exekutor dražit RD na kterém je žaloba na určení vlastnictví, tudíž se neví čí RD je ?

Odpověď

Dobrý den,

podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ustanovení § 66 odst. 2, je soudní exekutor oprávněn přistoupit k provedení exekuce prodejem nemovitosti jen jestliže je listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře doloženo, že nemovitost je ve vlastnictví povinného. Zpravidla to znamená, že soudní exekutor postupuje podle údajů zapsaných do katastru nemovitostí, nicméně má "otevřená vrátka" pro prodej nemovitosti nezapsaných dle katastru na povinného, pokud je možné opatřit "oficiální" potvrzení, že je povinný skutečným vlastníkem.

Pokud mohu předpokládat, že podle současného stavu zápisu v katastru jste vlastníkem dotčené nemovitosti, nespatřoval bych v postupu pana doktora Vrány automaticky nějaké pochybení. Jedná zřejmě v důvěře, že zápis v katastru nemovitostí odpovídá skutečnosti a nepřísluší mu posoudit, zda-li je žaloba na určení vlastnictví důvodná či nikoliv.

Je-li zde jiná osoba, která podala žalobu na určení, že je skutečným vlastníkem, měla by "svůj" majetek chránit před exekucí nařízenou na "katastrálního" vlastníka. Kdyby bylo možné automaticky bez dalšího vyloučit majetek z exekuce podáním žaloby na určení, tak by "šikovnějším" dlužníkům nebylo nikdy nic zabaveno, jelikož by se vždycky našel nějaký "bílý kůň", který by žalobu podal (byť bez reálné šance na úspěch).

Svým způsobem je zde situace obdobná jako u movitých věcí, zde ani není nějaký katastr nemovitostí a tak soudní exekutor jedná obvykle na základě doměnky, že věci nalezené v prostorách užívaných povinným jsou povinného. Je na případném skutečném vlastníkovi, aby exekutora "vyvedl z omylu" a to prostřednictvím k tomu určených procesních nástrojů (v tomto případě návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu).

Mohu-li předpokládat, že domluva s oprávněným či soudním exekutorem nebude možná, měl by skutečný vlastník podat tzv. vylučovací žalobu a návrh na odklad exekuce do doby rozhodnutí o vylučovací žalobě.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.