služební byt

Dotaz ze dne 17. 12. 2010 20:24.

Otázka

Dobrý den, bydlím ve služebním bytě. Vzhledem k chystané novele zákona se chci zeptat, zda, jak a od kdy se případně mění dosud platný bod mé nájemní smlouvy - cituji:..."Přestane-li nájemce bytu - zaměstnanec vykonávat z vážného důvodu na své straně tyto práce, změní se nájem tohoto bytu na nájem na dobu neurčitou, a to od prvního dne měsíce následujícího po měsící, v němž nájemce přestal práce pro pronajímatele vykonávat." Předem děkuji za vysvětlení.

Odpověď

Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz a zároveň se chci omluvit za zpoždění, které nastalo při jeho vyřízení. Vzhledem k povaze dotazu jsme se snažili dohledat potřebné informace z dalších zdrojů, což zapříčinilo časový skluz. Děkujeme za pochopení. Z Vámi zaslaných informací vyplývá, že žijete ve služebním bytě a patrně v současné době vykonáváte práci u svého zaměstnavatele - pronajímatele. Zároveň uvádíte konkrétní ustanovení nájemní smlouvy. Zajímá Vás, zda, jak a kdy se případně bude měnit Vámi popsaný bod.

Přepokládám, že máte na mysli plánovanou novelu Občanského zákoníku, která byla schválena vládou a následně předložena Poslanecké sněmovně.

Obsah Vámi citovaného bodu nájemní smlouvy je uveden v aktuálním znění § 710 odst. 5. Občanského zákoníku. Ten má však novela Občanského zákoníku rušit viz první část novely článek 18.

Je tedy otázkou, zda bude možné tento v současné době zákonný nárok v případě novely účinnost vymáhat i po zániku 5. odstavce § 710 Občanského zákoníku viz výše. Snažili jsme se dohledat rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který by podobnou situaci již v minulosti řešil. Bohužel, jsme podobné rozhodnutí neobjevili. Domníváme se, že vzhledem k tomu že dané ujednání není pouze zákonné, ale je zároveň smluvní by bylo možné Váš nárok uplatňovat i při změně legislativy. Nicméně se skutečně jedná pouze o naši úvahu. Po účinnosti novely (pokud skutečně začne platit) bych Vám v případě potřeby doporučovala obrátit se na právníka, který se specializuje na bytové právo a probrat s ním další postup. Obávám se, že konečné rozhodnutí v případě sporu, bude v kompetencích soudu. Pro úplnost přikládám, odkaz na kterém naleznete celé znění zmiňované novely:http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=270cc320-f1bd-4795-a11d-5f673d70b747

S pozdravem

Petra Křížová Občanská poradna o. s. Společnou cestou