agresivní spolubydlící

Dotaz ze dne 7. 12. 2010 07:59.

Otázka

Kolegyně bydlí v bytě pronajatém od magistrátu se svým zletilým synem, který má agresivní schizofrenii a již dlouho se čeká na soudní rozhodnutí o zbavení jeho svéprávnosti. Syn odmítá užívat předepsané léky, naopak se spolu s kamarády v bytě opíjí a demoluje veškeré bytové zařízení (již několikrát zasahovala policie). Syn odmítl dát souhlas k ústavní léčbě spojené s ubytováním. Kolegyně se bojí chodit domů a neví, na koho se obrátit o pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

nejsem si zcela jist, jakou radu hledáte. Obává-li se Vaše kolegyně násilí ze strany svého syna, bývá v těchto situacích nejlepší, pokud by se přímo obrátila na specializovanou organizaci, jako je například Bílý kruh bezpečí (www.bkb.cz).

Obecně vzato můžeme uvažovat v několika směrech:

1) míra bezprostředního ohrožení - zpracování bezpečnostního plánu za účelem minimalizace rizika, 2) možnost dočasného či trvalého odděleného bydlení (dostupnost jiného bydlení pro Vaši kolegyni, vykázání syna policií pro opakované násilné útoky, podání žaloby na vyklizení syna z bytu...), 3) míra využívání nástrojů trestního práva (záleží na konkrétních okolnostech situace), 4) probíhající řízení o zbavení způsobilosti (zjišťovaní zda a proč dochází k průtahům, zda není možné věc urychlit..).

Bez znalosti bližších informací bohužel nelze doporučit mnoho konkrétního, jelikož toto nejsou situace, kde by bylo vhodné doporučení "odhadovat". V případě potřeby doporučuji, aby se Vaše kolegyně na nás nebo specializovanou organizaci (což je např. zmíněný Bílý kruh, jde-li o spácháný, páchaný či hrozící tresný čin) s přesnějšími informacemi.

S pozdravem,

0ndřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.