Náhrada škody /uvedení do pův. stavu při výměně stoupaček

Dotaz ze dne 27. 10. 2010 18:23.

Otázka

Dobrý den,

jakým způsobem se řeší situace, kdy dojde během výměny stoupaček v domě k poškození částí (mého) bytu, resp. koupelny nebo toalety? Bývají daní řemeslníci, kteří výměnu provádějí, ze zákona pojištěni proti těmto škodám, resp. jsou povinni po výměně stoupaček uvést části mého bytu do původního stavu? Nebo se náklady na uvedení do původního stavu čerpají ze společného fondu oprav SVJ?

Předem díky za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vám řemeslníci způsobili škodu, tak za ní samozřejmě odpovídají, respektive odpovídá jejich zaměstnavatel, pokud dotčení řemeslníci pracovali coby zaměstnanci a nikoliv "sami na sebe". V případě neuznání odpovědnosti je samozřejmě na žalobci, aby prokázal že žalovaný odpovídá za škodu (je třeba prokázat nejen to, že vznikla škoda, ale i to, že je škoda důsledkem jednání žalovaného, který si např. počínal neopatrně, nedodržel technologický postup atd.). Je proto nezbytné vše řádně dokumentovat, aby poškozený v případném soudním sporu měl šanci náležitě doložit všechny rozhodné skutečnosti.

V první fázi neuškodí zaslat dotčeným řemeslníkům či jejich zaměstnavateli (jde-li pouze o zaměstnance) kopii dokumentace o škodě a požádat o úhradu způsobené škody. Nebudou-li k náhradě škody ochotní, je třeba uvážit podání žaloby na náhradu škody (případně si obstarat znalecký posudek, pokud je náhrada škody odmítnuta pro údajnou neprokazatelnost pochybení řemeslníků). Je-li poškozených více, lze se doporučit domluvit na společném postupu.

Čerpání z fondu oprav by bylo možné očekávat v případě, pokud jde o poškození společných částí domu (např. oprava společné stoupačky, která v důsledku špatně provedené výměny praskla - SVJ zaplatí z fondu havarijní opravu, nicméně následně bude pravděpodobně reklamovat výměnu stoupačky a požadovat náhradu škody), ale nikoliv pro účely opravy bytové jednotky jako takové.

Obecnou povinnost být pojištěn proti tomu, že coby řemeslník způsobíte svou prací někomu škodu, zákon neukládá - někdo si toto pojištění platí, někdo spoléhá na to, že bude schopen případnou škodu zaplatit z vlastních prostředků.

V případě potřeby upřesněte situaci.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.