výměna bytu

Dotaz ze dne 11. 8. 2010 13:27.

Otázka

mám dotaz.jsem nájemníkem státního bytu který jde do privatizace na kterou nemám fin.možnosti proto mám nabýdku od pání která má také státní byt k výměně kde je nájemce.ale..zároven vlastní dum v Brně na hypotéku.což by mohlo zhatit celou výměnu.dá se to prosím vyřešit tak že bych byt sprivatizovala já paní to zaplatila a pak byty vzměnili?dá se vyměnit pak byt koupený v privatizaci za byt státní?děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

samozřejmě záleží na tom, co si přesně představujete pod pojmem výměna.

O "klasickou" výměnu jde v případě, kdy se dva nájemníci dohodnou, že si vymění dva nájemní byty. Nedochází k uzavírání nových nájemních smluv, jelikož si nájemníci vymění i své smlouvy, takže mají následně stejná práva a povinnosti jako nájemce, se kterým si byt vyměnili. K výměně je potřeba souhlasu pronajímatele (pronajímatelů), přičemž v případě bezdůvodného odmítnutí souhlasu se lze obrátit na soud, který může povolit výměnu navzdory nesouhlasnému postoji pronajímatele (samozřejmě to ovšem nějakou dobu trvá).

Nejsem si jist, jak přesně myslíte to, že by výměnu mohla zkomplikovat skutečnost, že dotčená paní vlastní dům v Brně. Má-li více bytů (nemovitostí určených k bydlení) může jí dát pronajímatel výpověď z bytu, nejsou-li zde skutečnosti, pro které po ní nelze spravedlivě požadovat, aby užívala jen jeden byt. Obdobná je situace v případě, pokud nájemce byt fakticky neužívá. Chápete-li tudíž situaci tak, že by žádost o výměnu mohla pronajímatele upozornit na to, že zde jsou důvody k výpovědi nájemní smlouvy, tak toto samozřejmě nelze vyloučit i když samozřejmě nepředpokládám, že byste na dotčené skutečnosti pronajímatele zvlášť upozorňovali. Nejde-li o tento "problém" nejsem si jist, čeho se obáváte.

O klasické výměně nemůžeme hovořit v případě, kdy byste Vy chtěla převzít nájemní smlouvu zmiňované paní a ona se pak stala vlastnicí privatizovaného bytu (vlastnické právo k bytové jednotce). Nebudou-li v rámci privatizace sjednána nějaká zvláštní pravidla (jako např. zákaz po nějakou dobu bytové jednotky převádět na jiné osoby, předkupní právo atd.), nic Vám obecně vzato nebrání v tom, abyste po privatizaci převedla byt na dotčenou paní. Ohledně možnosti převzetí její nájemní smlouvy však budete potřebovat souhlas jejího pronajímatele, přičemž v tomto případě nemůžete počítat s tím, že by jeho případný nesouhlas mohl prolomit soud (nejde o skutečnou výměnu, takže soud nemůže pronajímateli do věci mluvit).

Budete-li chystat takovouto "operaci", doporučuji se obrátit na advokáta specializovaného na problematiku nemovitostí, jelikož není zas až tak jednoduché vše nastavit tak, aby ani jedna ze stran zbytečně neriskovala (Vy zůstanete bez bytu, ona naopak zaplatí privatizaci a pak nedostane Váš byt...).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.