podnikání FO

Dotaz ze dne 16. 6. 2010 09:51.

Otázka

Chci se zeptat pokud dám někomu, kdo u mě nemá hlášený trvalý pobyt, souhlas k podnikání na mé adrese, je možné, že v případě jeho finančních problémů mi bude hrozit exekuce na věci v bytě? Popřípadě co vše mi hrozí v případě jeho finančních problémů?

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den, v první řadě je třeba uvést, že za dluhy vždy odpovídá ten, kdo dluhy převzal (ponechávám stranou problematiku společného jmění manželů). Čili exekuce či výkon rozhodnutí může směřovat jen proti majetku dlužníka. V případě mzdy a obdobných příjmů, účtu a nemovití je zřejmé, kdo je vlastníkem. Určení vlastníka nám však bude činit problémy v případě movitých věcí (nejsou předmětem žádného rejstříku). Může tedy dojít k situaci, že exekutor zabaví věci jiné osoby v domnění, že jde o věc dlužníka. V takovém případě se lze bránit návrhem na vyškrtnutí ze soupisu a v případě neúspěchu dále vylučovací žalobou.

Exekutor je oprávněn provádět exekuci kdekoliv, kde se dle jeho mínění nachází majetek dlužníka. Pokud osoba, které byste umožnil uvést na Vaší adrese místo podnikání (stranou ponechám možnost, že daná osoba by od Vás k tomuto nepotřebovala souhlas), jinak nemohla být s Vaší adresou spojena (nebydlí a nikdy zde nebydlela, nemá zde trvalé bydliště ani korespondenční adresu a pod.), pak tímto způsobem se vystavíte možnosti případné exekuce na dané adrese. Pakliže lze z jiných skutečností dospět k závěru, že má zde daná osoba své věci, není významné, zda tam má uvedeno podnikání či neAle jak již bylo zmíněno, Váš majetek nemůže sloužit k uspokojení dluhu jiné osoby a případně máte možnost jej bránit. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou