Vadná a stará okna ve státním bytě.

Dotaz ze dne 5. 5. 2010 19:49.

Otázka

Dobrý den, prosím o radu ohledně jak mám postupovat s problémem vadných a přestárlých oken , které jsou již na bytovém domě přes 50 let a s tímto mě vznikly nemalé náklady na teplo. Slyšel jsem že , jestli přes okna utíká veliké procento tepla mám nárok na výměnu oken.

Tento problém řeším s pronajímatelem cca.1 rok. Podal jsem i písemnou stížnost ohledně plísně a vadných oken. a doteď jsem nedostal žádnou odpověď ani slevu na nájemném.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Odpověď

Dobrý den, pakliže není v nájemní smlouvě stanoveno jinak, zajišťuje výměnu oken pronajímatel. Můžeme však narazit na problém, zda je výměna oken nutná. Pronajímatel je povinen vyměnit okna, v případě, že již není možná jejich oprava (např. výměna těsnění, jednoho nebo několika křídel apod., což zajišťuje nájemce). Není mi známo, že by nějaký předpis stanovil přesné podmínky pro výměnu oken.

Pakliže pronajímatel ani na Vaší výzvu neprovedl výměnu oken, jež dosloužily, lze se obrátit na soud s žalobou na povinnost vyměnit okna. Lze se také dohodnout s pronajímatelem tím způsobem, že on Vám dá souhlas k výměně oken (doporučuji vše písemně). V takovém případě je možné se dohodnout na tom, že pronajímatel Vám po jistou dobu poskytne slevu z nájmu, místo úhrady výměny oken. Dále se může pronajímatel zavázat k úhradě nákladů spojených s výměnou oken. Pokud by v dohodě nebylo stanoveno jinak, měl byste právo požadovat úhradu nákladů až po skončení nájmu (došlo by k odečtení znehodnocení věci způsobené jejím užíváním). Pakliže by pronajímatel dal souhlas ke změně, ale nezavázal by se k uhrazení nákladů, mohl byste po skončení nájmu požadovat protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.

Lze také uvažovat o slevě z nájemného pro dlouhodobé zhoršení užívání pronajatého bytu. Nicméně pokud pronajímatel nebude reagovat, nezbude než se obrátit na soud. Právo na slevu vzniká po dobu trvání závady a zanikne jejím odstraněním (a to i když odstranění provede nájemce). Právo na slevu zanikne, pokud nebude uplatněno do 6 měsíců od odstranění závady. Je možné, že pokud pronajímateli pohrozíte, že věc budete řešit soudní cestou, čímž vzniknou pronajímateli náklady, bude ochoten se dohodnout. Je však nutné počítat s tím, že vše může skončit ve Váš neprospěch resp. bude prokázáno, že výměna oken není nutná, že postačí oprava, kterou jste povinen jako nájemce hradit Vy. Můžete nejprve věc konzultovat se znalcem v daném oboru. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou