Příspěvek na náklady bydlení

Dotaz ze dne 16. 4. 2010 13:09.

Otázka

Pracuji už 32 let jako školník a bydlím ve školnickém bytě. Nájem platím zaměstnavateli, ředitelka ví, že mi už skoro nic nezbývá a i přes to mi poplatky neustále zvedá a už nyní se náklady na bydlení rovnají mému čistému příjmu. S manželkou nežijeme poslední dobou v souladu, už padlo i slovo rozvod a já opravdu nevím, z čeho budu žít, když se žena hodlá ode mne odstěhovat. Mám nárok na příspěvek na náklady bydlení, když byt je hodně velký (3+1), ale já jsem rozvržením prací vázaný zde setrvávat? Kde se o podobné dávky žádá a jaké doklady k případné žádosti potřebuji? Mám ještě 3 roky do důchodu. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, pokud jde o příspěvek na bydlení dávka státní sociální podpory), může o něj žádat vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.Na základě Vámi uváděných informací nemohu nárok ověřit. Lze si orientačně nárok zjistit na http://www.vyplata.cz/vypocty/vypocet-vyse-prispevku-na-bydleni_rozc.php?stayform=true. Žádost se podává na úřadu práce.

Další dávkou řešící nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení je doplatek na bydlení ze systému hmotné nouze. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení. Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok na příspěvek na bydlení, protože využívá jinou než nájemní formu bydlení. Při posuzování nároku se kromě příjmu zohledňuje také celková majetková a sociální situace. Žádost se podává na pověřeném obecním úřadě, odbor dávek hmotné nouze.

Na http://portal.mpsv.cz/forms/ najedete příslušné formuláře k podání žádostí o tyto dávky. U každého formuláře naleznete, jaké doklady je třeba spolu s žádostí dodat.

Z dotazu mi není zřejmé, jaké poplatky neustále zvyšuje. Pakliže nemáte v nájemní smlouvě uvedeno pravidelné zvýšení nájemného, může pronajímatel podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného zvýšit nájemné jen jednou ročně, jen o určitou částku (http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Kalkulacka-najemneho). Pakliže by šlo o případ, na který se tento zákon nevztahuje, může být nájemné zvýšeno jen dohodou obou stran. Pokud jde o zálohy na služby, musí poté proběhnout vyúčtování a případné vrácení přeplatku nebo uhrazení nedoplatku. V případě potřeby dotaz doplňte či upřesněte. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou